Fortsätt till huvudinnehållet

Ändrad användning

Du behöver bygglov för att avsevärt ändra användningen av en byggnad eller en del av en byggnad.

Kravet på bygglov är kopplat till om det du vill göra räknas som en väsentlig ändring eller inte. Vad som är väsentligt är en bedömningsfråga. Du kan behöva bygglov även om du inte gör några inredningsåtgärder i samband med ändringen.

Ibland är det svårt att själv avgöra vad som är en väsentlig ändring. Du kan alltid kontakta bygglovsavdelningen för vägledning.

Det är den senaste faktiska användningen som är avgörande för om bygglov behövs. Det kan vara både en pågående användning eller den senast kända användningen, oberoende om det fanns ett bygglov för användningssättet eller inte.

När du söker bygglov är det viktigt att du redovisar både den senaste kända användningen samt den nya användningen.

Observera att detta endast är några exempel som alltid kräver bygglov.

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • Från butik till restaurang
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell, vandrarhem eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet
 • Från lokal för verksamhet till soprum
 • Från restaurang till kontor
 • Från samlingslokal, till exempel biograf, till kontor eller butik
 • Från sporthall till försäljningslokal eller butik
 • Från kontor till vandrarhem.
 • En del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • Från kök till duschrum
 • Från bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement
 • Från butik till frisersalong
 • Från kontor till läkarmottagning. Gäller läkarmottagningar som inte har intagning
 • Från sommarstuga till helårsbostad.
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-20