Fortsätt till huvudinnehållet

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år, som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som

  • inte har fyllt 20 år
  • har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder
  • inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat

Insatser som ska erbjudas

Om en elev inte börjat eller riskerar att sluta på gymnasiet, eller redan har hoppat av gymnasiet måste skolan informera elevens hemkommun om detta. Då måste kommunen aktivt hjälpa dessa elever att hitta en lämplig utbildning eller aktivitet som leder till ett arbete. Det kan se olika ut för olika personer så det man gör för att hjälpa måste anpassas till varje person.

Blankett för rapportering av elev till hemkommunen för åtgärder inom KAA

Hämta blankett för rapportering

Blanketten skickas till:

KAA, Bildningsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-07