Fortsätt till huvudinnehållet

Värmebölja

Många uppskattar sommarens sol och värme, men värmeböljor kan påverka hälsan negativt och ha andra följder för samhället. Äldre, barn och sjuka personer kan bli särskilt utsatta av höga och långvariga temperaturer.

Vid långvarig värme över 26 grader ökar risken för värmeslag och uttorkning. Äldre, barn och personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar är särskilt utsatta vid hög värme. Intensiv värme kan också få andra konsekvenser för samhället, till exempel ökad belastning på elförsörjningen, transportstörningar samt ökad risk för skogsbränder.

Råd när det är varmt

Här är några enkla råd om hur du bäst tar hand om dig när det är mycket varmt väder:

  • Drick extra mycket
  • Håll kroppen sval
  • Ordna sval miljö
  • Var uppmärksam på hur du mår i värmen
  • Var uppmärksam på om närstående blir påverkade av att det är varmt.

Hjälp andra som är särskilt känsliga för värme

Det finns personer som påverkas extra mycket när värmen stiger under sommaren:

  • äldre personer över 65 år
  • personer som har sjukdomar, till exempel demenssjukdom, hjärtsvikt, njursjukdom eller diabetes
  • små barn. Barn kan ha svårare att känna törst.
  • gravida
  • personer med funktionsnedsättning.

Mer information

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-27