Fortsätt till huvudinnehållet

Kommunarkivet

I kommunarkivet förvaltar kommunen handlingar från förvaltningarnas verksamheter. Centralarkivet i kommunhuset Tjädern är kommunarkivets största arkivlokal och har plats för 1 400 hyllmeter.

Alla handlingar som kommer in till eller som kommunen upprättar ska inte bevaras för framtiden. Vissa handlingar behöver bara finnas tillgängliga en viss tid innan de gallras (förstörs) medan andra handlingar har större värde och bevaras för all framtid.

De handlingar som bevaras och slutarkiveras är tillgängliga så att allmänheten ska kunna ta del av så kallade allmänna handlingar och kunna granska hur kommunen styrs. Handlingarna bevaras dessutom för att säkerställa rättskipningens och förvaltningens behov. De utgör även en del av vårt kulturarv och är en viktig källa för forskning. 

En handling genomgår alltid en sekretessbedömning innan den lämnas ut.

Enskilda arkiv

I kommunarkivet finns dessutom många enskilda arkiv från t.ex. föreningar, byar, gårdar, företag och privatpersoner. De har tagits emot för att främja lokalhistorisk forskning om Hedemora kommun.

Kommunarkivets lokaler

Centralarkivet i kommunhuset Tjädern är kommunarkivets största arkivlokal och har plats för 1400 hyllmeter.

I Hedemora finns även ett utrymme som rymmer 620 hyllmeter. Förutom handlingar från Hedemora stad och landskommun förvaras där arkiv från de äldre kommunerna Husby och Garpenbergs kommun, samt många enskilda arkiv från Husby socken.

Besöka kommunarkivet

Den som vill kan besöka kommunarkivet. Arkivarien som arbetar i arkivet tar emot förbokade besök. Boka besök via kommunens servicecenter via telefon: 0225-340 00 eller e-post: kommun@hedemora.se

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-01