Fortsätt till huvudinnehållet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

För företag som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet finns särskilda krav och regler. Ta reda på vad som gäller och om du behöver tillstånd för verksamheten.

Det är förbjudet att driva så kallade anmälningspliktiga verksamheter utan att ha tillstånd för det. Om du startat verksamheten utan att ha anmält det måste du betala en miljösanktionsavgift.

Yrkesmässig verksamhet där huden penetreras måste ha tillstånd eller vara anmäld till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Exempel på anmälningspliktig verksamhet

 • Tatuering och kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Microneedling
 • Wet Cupping/Hijama (metod som behandlar blockeringar genom applicering av vakuumkoppar som skapas genom värme eller sug/pump)
 • Fotvård
 • Barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap
 • Öronhåltagning
 • Solarium

Anmälningsplikt för verksamhet som använder stickande eller skärande verktyg

Den 1 juli 2021 skedde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling.

Lagändringen innebär att anmälningsplikten även omfattar verksamhet som använder stickande eller skärande verktyg där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta har redan tidigare omfattats av anmälningsplikten.

Ändringen i lagen innebär att du som verksamhetsutövare blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan innan lagändringen har haft en verksamhet som omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till kommunen.

Till anmälan ska du bifoga:

 • Planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplatser, ventilationsventiler, tvättställ för handtvätt, utslagsvask (för fotvårdslokal), utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, toaletter, städutrymme med utslagsvask och frånluftsventilation (som situationskarta).
 • Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp och före, under, efter behandling.
 • Beskrivning av rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument och redskap; uppgifter om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll eller engångsmaterial.
 • Redovisning av information till kunder före och efter behandling samt skötselråd.
 • För tatuering: Redovisning av information som du ger till kunder om tatueringsfärger.
 • Kemikalieförteckning.

Lokal för yrkesmässig hygienisk verksamhet

En lokal för hygienisk verksamhet bör inte användas till något annat än den verksamhet som den är till för. Lokalen bör exempelvis inte användas som bostad eller för omfattande försäljning.

Här är de krav som gäller för lokalerna:

 • Separat diskbänk med vask för rengöring av redskap ska finnas i lokalen (dubbla vaskar ska finnas vid fotvårdsverksamhet).
 • Tvättställ med flytande tvål och pappershanddukar ska finnas i behandlingslokalen.
 • Steriliseringsutrustning som ska kontrolleras regelbundet.
 • Golv, väggar, tak och annan inredning ska utformas så att de lätt kan rengöras.
 • Inga textilmattor på golv.
 • Toalett med tvättställ till kunder och personal
 • Städutrymme med vask för smutsigt städvatten samt varmt och kallt vatten.

Ambulerande eller mobil yrkesmässig hygienisk verksamhet

Om du ska ha en mobil verksamhet exempelvis erbjuda hygienisk behandling på företag eller arbetsplatser, vid hembesök eller i husvagn eller husbil, bör detta anmälas till varje kommun där behandlingen utförs.

Samma krav på allmän hygien, hantering och i förekommande fall smittrening av instrument eller användning av engångsmaterial gäller som för de stationära verksamheterna.

Hantering av riskavfall

Använda skärande och stickande verktyg till exempel skalpellblad och nålar ska hanteras separat som riskavfall.

Riskavfall ska läggas i speciella avfallsburkar som är godkända förpackningar. Burkarna ska alltid märkas med stickande eller skärande.

Apotek ska inte ta emot farligt avfall eller riskavfall från företag.

Estetiska behandlingar

Den 1 juli år 2021  kom en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Från och med då gick tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers, över till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheter som redan utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO.

I de fall en verksamhet erbjuder dels behandlingar som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar och dels behandlingar som anses vara yrkesmässig hygienisk verksamhet, ska både IVO och kommunen utöva tillsyn. Exempelvis kan det vara en verksamhet där hårvård, fotvård, manikyr eller nagelskulptering erbjuds, och estetiska injektionsbehandlingar.

Bygglov eller bygganmälan

Verksamheten kan även behöva bygglov eller bygganmälan för lokalen där verksamheten ska bedrivas. Det är bygglovsavdelningen på miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen som gör en bedömning.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-27