Fortsätt till huvudinnehållet

Ta ner träd på kommunal mark

Har du önskemål om att träd ska tas ned på offentlig plats kan du ansöka om det hos kommunen.

Kommunen får ofta in önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunens mark. Vill du att kommunens träd ska tas ned måste du ansöka om detta. Vi bedömer din ansökan under hösten och om nedtagning sedan ska ske så görs det under vintern.

Även om skogen alltid finns nära i Hedemora kommun fyller träden inne i samhällen viktiga funktioner. Träd och växtlighet är nästan alltid värdefullt och bidrar till platsens karaktär. Tätortsnära naturmark fungerar som gröna oaser. De har stort rekreativt värde, samtidigt som de är viktiga för växt- och djurlivet.

Kommunen är därför generellt mycket restriktiv till att ta ner träd i anslutning till bebyggelse, under förutsättning att träden inte utgör någon fara.

Om du vill att ett träd ska tas ner gör vi en bedömning enligt följande

 • Trädets kondition – utgör trädet en risk för allmänhet eller fastighetsägare?
 • Trädets betydelse för området – vilken funktion fyller det för biologisk mångfald, kulturmiljö, rekreation och stadsbild.
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes?
 • Ålder och storlek. Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler.
 • Om de boende i området påverkas av trädet och om berörda grannar är överens.


Vi tar inte ner träd för att

 • De skuggar din tomt och eller bostadshus.
 • De tappar löv, barr eller frön på din tomt.
 • De orsakar dåligt tillväxt på din tomt.
 • De stör parabolantenner eller annan elektronisk utrustning.
 • De stör utsikten.
 • De har vuxit sedan fastigheten byggdes/köptes.


Träd berör ofta många personer i ett område, och åsikterna om träd går ofta isär. Därför är det viktigt att alla berörda grannar tillfrågas innan ansökan skickas in. Principen är att alla berörda grannar ska stå bakom ansökan.

Skulle det finnas motstridiga önskemål är det din skyldighet att det framgår i din ansökan. Dina grannar ska även informeras när ansökan är skickad till kommunen. Berörda grannar är de som bor i direkt närhet till trädet, samt de som från sin fastighet kan se trädet.

Vi handlägger alla inkomna ansökningar och bedömer träden under hösten. Därför behöver vi ha din ansökan senast 15 oktober.

Vid akuta fall, där träd innebär omedelbar fara för liv eller egendom, anmäl detta i vår tjänst för felanmälan.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-25