Fortsätt till huvudinnehållet

Försörjningsstöd om din inkomst inte räcker till

Du kan ha rätt till försörjningsstöd om din inkomst inte räcker till.

Försörjningsstödet finns för att täcka ditt och ditt hushålls mest grundläggande behov. Du får stöd för att täcka kostnader för mat, boende och liknande.

Ditt hushålls gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd. Du kan göra en provberäkning för att få reda på om du kan få stöd och hur mycket i så fall.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader, telefon, bredband med mera.

Försörjningsstöd omfattas av olika belopp som kallas normer. Beloppens storlek beror på: om man är ensamstående, en barnfamilj eller har ett parförhållande, inkomster, utgifter, hushållets storlek och barnens ålder. Försörjningsstödet baseras på den riksnorm som bestäms av regeringen varje år. Riksnormen är lika för alla kommuner i Sverige.

Biståndet söker du personligt via Ekonomigruppens mottagning när du har prövat alla andra möjligheter att själv lösa din situation. Försörjningsstöd kan inte ges kravlöst och ska ses som ett tillfälligt ekonomiskt stöd.
Ekonomiskt bistånd ansöker man om varje månad och då följs aktuell planering upp. Du når vår mottagning på telefontiderna måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-9.30 samt onsdag 13.30-14.30. Telefonnummer: 0225-340 26.

Riksnormen för försörjningsstöd – Socialstyrelsen

Om du gjort en ansökan förut och ska ansöka igen gör du det enklast via vår digitala ansökan.

E-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd

När du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du lämna in olika underlag för att styrka uppgifter om dina inkomster och utgifter. Gör du en ansökan digitalt behöver du inte redovisa för dessa underlag varje månad, istället kan du bli utvald för stickkontroll då och då. En digital ansökan är för många därför det enklaste alternativet för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

  • Samla alla dina uppgifter kring inkomster och utgifter. För att vi ska kunna göra en bedömning behöver vi information om hur din ekonomiska situation ser ut. Förbered därför kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg med mera.
  • Gå till Mina Sidor och logga in med hjälp av bank-ID.
  • När du är inne i e-tjänsten så trycker du på Ny ansökan. Följ därefter stegen i ansökan och fyll i de uppgifter som efterfrågas. Du behöver redogöra för samtliga av dina inkomster och utgifter.

  • När ansökan är färdig så skickas den in digitalt.
  • Om ni är två som söker tillsammans behöver medsökande också logga in på Mina sidor för att godkänna ansökan med bank-ID, därefter kan ansökan skickas in

  • Följ ditt ärende på Mina sidor. Se om din ansökan är behandlad, beviljad och i så fall hur mycket och när du får din utbetalning
  • Du kan bli utvald för granskning då vi tillämpar stickkontroller. Därav behöver du alltid spara dina handlingar minst tre månader efter att du gjort en ansökan. Om du blir utvald för granskning och inga handlingar kan uppvisas kan du bli återbetalningsskyldig.
  • Om din ansökan är komplett  gör vi vårt bästa för att du ska få ditt beslut inom några dagar.
  • Du kan bli kontaktad av en handläggare och inbjuden till en träff för att diskutera din väg till självförsörjning
  • Om du inte är nöjd med beslutet som fattats har du rätt att överklaga.

Du kan ansöka om att få ekonomiskt bistånd när du till exempel behöver gå till tandläkaren, köpa mediciner eller skaffa nya glasögon. Du ansöker genom att ringa eller maila till oss på försörjningsstöd.

Telefontider till handläggare

Måndag: 08,30-09,30
Tisdag: 08,30-09,30
Onsdag: 13,30-14,30
Torsdag 08.30–09.30
Fredag: 08.30–09.30

Minns du inte vem som är din handläggare?

Kontakta socialtjänsten på 0225-34 000 så hjälper vi dig att hitta rätt.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-12