Fortsätt till huvudinnehållet

Mark och tomter för småhus

Hedemora kommun består av ett flertal större och mindre orter med Hedemora stad som centralort. Här är det nära till natur och landsbygd samtidigt som närhet till andra och större städer ökar utbudet av jobb och nöjen.

Bostadstomter till salu

Runt om i Hedemora kommun finns flera bostadstomter att köpa och bygga på. Tomter till salu finns i Hedemora, Garpenberg, Långshyttan, Stjärnsund, Vikmanshyttan, Ingvallsbenning, Smedby och Västerby.

Läs mer om respektive område här nedan. Där kan du även se tomterna via länk till karta under varje område.

Utöver tomtpris tillkommer pris för el, vatten och avlopp. Har du frågor om det? Kontakta Hedemora Energi AB.

Garpenberg ligger cirka 15 kilometer öster om Hedemora. Här har gruvdriften dominerat och präglat orten i århundraden. Carl von Linné berättade till och med att gruvor brutits här sedan ”urminnes tider”.

Idag är det Boliden AB som äger gruvan i Garpenberg och det är en av världens mest moderna gruvor.

Samhället följer i huvudsak landsvägen och har både ny och gammal bebyggelse. Villaområden och flerbostadshus finns samlade i närheten av Garpenberg centrum. Här finns förskola och grundskola upp till årskurs 6.

Flera vandringsleder, en aktiv hembygdsförening, sjöar, fiske, och närhet till skog och mark ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Allmänna kommunikationer går dagligen bland annat in till centrala Hedemora.

Se lediga tomter i Garpenberg på karta

 

Hedemora är kommunens centralort och Dalarnas äldsta stad. I de centrala delarna finns bland annat en sim- och sporthall med gym, idrottsarena, Martin Koch-gymnasiet och flera förskolor och grundskolor.

I centrum finns butiker och caféer och i centrumnära läge ligger flera större matbutiker.

Järnvägsstation ligger centralt för den som pendlar och det går dagligen flera tåg till både Stockholm och andra Dalakommuner.

Från Hedemora stad har du nära till naturen och inom några minuter kan du promenera ut till skog och mark. I centrala lägen finns både naturreservat, stadspark och flera bad- och fiskesjöar.

I närheten finns även två elljusspår varav ett prepareras med konstsnö på vintern.

Se lediga tomter i centrala Hedemora på karta

 

Byn Ingvallsbenning som ligger cirka 8 kilometer sydväst om Hedemora nämndes redan på 1500-talet då en hytta drevs i byn. Förutsättningen för detta var Lustån som hade en fallhöjd lämpad för att driva hyttor och smedjor, kvarnar och sågar.

Ingvallsbenning har numera en blandad bebyggelse av gårdar och mindre småhus. Nordväst om byn ligger ett egnahemsområde bestående av ett tjugotal villor.

I Ingvallsbenning etablerades ett bryggeri i början av 2000-talet. Allmänna kommunikationer går dagligen under skolterminerna.

Se lediga tomter i Ingvallsbenning på karta

Långshyttan ligger cirka 23 kilometer norr om Hedemora och har en lång historia av järn- och stålframställning. Den började redan under 1500-talet och pågick fram till 2014.

I dagens Långshyttan finns en blandad bebyggelse med delar av gamla byar kvar, äldre och yngre villabebyggelse, välplanerade kvarter med flerbostadshus från 1940-talet och senare, arbetarbostäder från tidigt 1800-tal. Här finns även ett centralt beläget och modernt industriområde.

Långshyttan har en väl fungerande service med livsmedelsbutik, förskola, sporthall, vårdcentral, apotek och äldreboende.

I centrum finns sevärda kulturmiljöer, bergsmansgård och hyttor från 1700- och 1800-talet, samt Långshyttans Brukshotell med sin park.

Naturnära omgivningar ger goda möjligheter för ett aktivt friluftsliv i skog och mark. Allmänna kommunikationer går dagligen in till centrala Hedemora.

Se lediga tomter i Långshyttan på karta

Smedby ligger cirka 17 kilometer norr om Hedemora och är en av Dalarnas äldsta orter. Byn var länge den gamla Husby sockens centralort med kyrka, tingshus, gästgiveri, hembygdsgård och bank.

Omgivningarna hör till Dalarnas äldsta bondebygder och Husbyborna kände tidigt till hur järn framställdes.

Bebyggelsen i Smedby följer Dalälvens sträckning och består i huvudsak av större och mindre gårdsbebyggelse, småhus och villor från olika tidsperioder.

Här finns en lanthandel, förskola, hembygdsgård och äldreboende. Allmänna kommunikationer går dagligen bland annat in till centrala Hedemora.

Se lediga tomter i Smedby på karta

Stjärnsund ligger cirka 27 kilometer nordöst om Hedemora. Hit kom det svenska universalgeniet Christopher Polhem år 1700 och uppförde en fabrik för ”allmännyttiga ting” och lade grunden till det som idag är gamla Stiernsunds bruk. Bruksepoken pågick fram till 1942.

Kvar av det gamla bruket finns idag Stjärnsunds herrgårdsområde, engelska parken, arbetarbostäder och en blandad småhusbebyggelse, kyrka och lanthandel, förskola och fritidshem.

I Stjärnsund etableras nya företag inom hantverk, trädgårdsodling, lokalproducerad mat och dryck, samt teknik. Utöver det fiett rikt natur- och kulturliv. I närområdet arbetar aktiva intresseorganisationer som Husbyringen och Pråmleden och ett etablerat föreningsnätverk.

Allmänna kommunikationer går dagligen bland annat in till centrala Hedemora.

Se lediga tomter i Stjärnsund på karta

I Vikmanshyttan cirka 9 kilometer väster om Hedemora började järn framställas redan under 1500-talet och verksamheten pågick fram slutet av 1970-talet. Sedan dess har ett större industriområde vuxit fram där det under de senaste årtiondena skett en expansiv tillväxt av teknik- och industriföretag.

I Vikmanshyttan finns småhus, villaområden och flerbostadshus från skilda tidsepoker. Det finns både arbetarbostäder och äldre tjänstemannavillor, men även modern villabebyggelse och flerbostadshus.

Här finns sporthall, elljusspår, förskola och grundskola upp till och med årskurs 6. Allmänna kommunikationer går dagligen in till centrala Hedemora.

Se lediga tomter i Vikmanshyttan på karta

Cirka 4 kilometer norr om Hedemora ligger Västerby som är en välbevarad så kallad klungby från början av 1800-talet.

Byn är koncentrerad runt tjärnen Bysjön och omges av ett jordbrukslandskap med åkrar och ängar. Byn har mycket höga kulturvärden tack vare sin placering och homogena faluröda färgsättning på husen, gårdstun och avgränsade trädgårdar med många vårdträd.

I byn ligger också en bygdegård, förskola och Västerby skola med elever till och med årskurs 6.

Söder och väster om bykärnan har mer moderna villaområden tillkommit. De är i huvudsak uppförda under senare delen av 1900-talet. Allmänna kommunikationer går dagligen in till centrala Hedemora.

Se lediga tomter i Västerby på karta

Vill du göra en intresseanmälan för köp av tomt?

Det finns regler för den som vill söka och köpa tomt:

  • Sökande ska ha fyllt 18 år.
  • Är sökande gift eller sambo får endast en person göra en intresseanmälan, den andre registreras som medsökande.
  • Intresseanmälan är personlig och får ej överlåtas.
  • Sökanden är skyldig att meddela adressändring.
  • Tomterna fördelas eller säljs efter inkommen intresseanmälan och fördelning av tomt sker utifrån sökandens turordning och önskemål.
  • Den som har köpt tomt av kommunen tas bort från intresseanmälan.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för att köpa en tomt skickar du till: miljoochbyggkontoret@hedemora.se eller per post till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora.

Mer information om olika frågor

Har du frågor om markkostnader eller om du saknar annan information?
Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingen, telefon 0225-340 00 eller via e-post kommun@hedemora.se

Har du frågor som handlar om vad och hur du får bygga?
Kontakta våra bygglovshandläggare, telefon 0225-340 00.
Vi har telefontid för bygglovsfrågor helgfria vardagar klockan 13.00-15.00.
Börja gärna med att läsa den information som finns på vår webbplats.

Har du frågor om anslutning till el, vatten och avlopp, fjärrvärme och stadsnät?
Kontakta Hedemora Energi, telefon 0225-349 00.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-10-28