Fortsätt till huvudinnehållet

Vänorter i andra länder

Hedemora kommun samarbetar med vän-kommuner i andra länder för att utbyta erfarenheter där liknande eller andra utmaningar finns.

Lettland

Bauska, Code

Stureskolan har utbyte med Code Primary School i Bauska sedan 1992. 1999 undertecknades ett avtal mellan skolorna.

Bauska, Vidusskolan
Martin Koch-gymnasiet har samarbetat med Vidusskolan nummer 1 i Bauska sedan 2004. Bland annat har projekt med att samla in kläder och leksaker genomförts.

Tanzania

Ishozi-Ishunju-Gera

Ishozi-Ishunju-Gera har varit Hedemora kommuns vänort sedan år 1999 (beslut av kommunfullmäktige 1999, § 42) efter att samarbete redan hade pågått under många år med Martin Koch-gymnasiet. Samarbetets främsta inriktning är skola och bildningsområdet.

Tweyambe Secondary School

Martin Koch-gymnasiets systerskola i vänorten heter Tideso är namnet på den organisation som driver skolan. Tideso och Freds- och biståndsföreningen i Hedemora driver samarbetsprojekt mellan de båda skolorna.

Italien

Follonica

I mars 2005 etablerade kommunen samverkan med Follonica i Italien inom främst grundskolan. Stureskolan i Hedemora hade då i tre år redan samarbetat med Scuola Media Statale Luca Pacioli i staden Follonica.

Georgien

Khashuri

Hösten 2015 utsåg kommunfullmäktige Khashuri i Georgien till vänort och Hedemora kommun tecknade en vänskapsöverenskommelse med avsikten att samarbeta och bygga upp en relation mellan länderna.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-29