Fortsätt till huvudinnehållet

Mål och budget

I den politiska planerings- och uppföljningsprocessen sätter politiken inriktning och mål, fastställer budget samt följer upp resultat och ekonomi.

Varje år fattar politikerna beslut om hur de ska fördela pengarna till kommunens nämnder kommande år och vilka mål, områden och investeringar som de särskilt vill prioritera.

Uppföljning av arbetet

Vi följer upp vårt arbete för att se hur vi presterar (hur vi lever upp till våra mål och klarar kraven på god ekonomisk hushållning) i vår årsredovisning och delårsrapport.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-06-10