Fortsätt till huvudinnehållet

Trygghetsvandring i din närmiljö

Trygghetsvandringar ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Det är också ett sätt att ta reda på hur människor trivs där de bor och rör sig.

Målet med trygghetsvandringarna är att skapa en bättre och tryggare omgivning. Hur trygga vi känner oss kan begränsa oss mer än vi tror. Det kan till exempel påverka var vi går och vill vistas vissa tider på dygnet, eller vilka aktiviteter vi deltar i och hur vi umgås med andra människor. Trygghet i närmiljön kan rent av påverka hur vi mår direkt eller indirekt.

Trygghetsvandringen är ett möte där människor samlas och diskuterar.

Inventera trygga och otrygga platser

Under vandringen tittar vi på ett område och inventerar vilka trygga och otrygga platser som finns där. De parter som träffas får chans att utbyta tankar. Boende och verksamma i området, samt andra berörda kan lämna sina synpunkter och idéer vidare till kommunen och Polisen.

Vi går tillsammans längs en planerad slinga och tittar på hur det ser ut i området. Därför är det mycket värdefullt att människor med lokalkännedom deltar som vet vilka platser som upplevs trygga och mindre trygga, samt kan dela med sig av sina tankar om, vad otryggheten beror på.

Områden kan upplevas på olika sätt. Här är några exempel på vad man kan titta på och diskutera under trygghetsvandringen.

Området i stort

Var finns de vackraste och mindre trevliga platserna?

Det mänskliga livet

Hur är det mänskliga livet i området?

Finns det mötesplatser för alla?

Vilka använder mötesplatserna?

Vilka tider på dygnet används olika platser, och av vilka grupper?

Är området ödsligt och tomt vissa delar av dygnet?

Skötsel och underhåll

Var behövs det bättre skötsel?

Hur ser träd, buskar och annan grönska ut i området?

Behövs det rensning och gallring för bättre sikt?

Fungerar belysningen överallt?

Är belysningen på rätt plats och funktionell?

Hur fungerar markbeläggning, trappor och räcken? Behövs det åtgärder?

Finns det skadegörelse?

Finns det tillräckligt många papperskorgar? Hur ser de ut?

Tillgänglighet

Är det ljust där det behövs? Var får det vara mörkt?

Kan området skapa problem för personer med olika funktionsnedsättningar (syn-, hörsel-, rörelse-, allergi- eller orienteringsproblem)?

Finns det tillräckligt med eller för många- parkbänkar? Hur ser de ut?

Kommande trygghetsvandringar under 2023

Hedemora kommun, Hedemorabostäder och lokalpolisen planerar att genomföra fyra vandringar under 2023. Boende, näringslivsidkare och föreningar i respektive område blir inbjudna att följa med på vandringarna.

Under trygghetsvandringen kan du vara med och berätta vilka platser som kan upplevas otrygga i Långshyttan. På så vis är du med och stöttar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker inom kommunen.

Vi går tillsammans längs en förutbestämd slinga i Långshyttan och tittar på hur det ser ut gällande belysning, trafiksäkerhet och annat som har betydelse för om ett område är och upplevs som tryggt.

Varmt välkommen!

Tid: 22 november 2023, klockan 18.00

Samlingsplats: Folkets hus, Långshyttan

Genomförda trygghetsvandringar i kommunen

Dessa trygghetsvandringar har genomförts i Hedemora kommun.

Under trygghetsvandringen kan du vara med och berätta vilka platser som kan upplevas otrygga i Vikmanshyttan. På så vis är du med och stöttar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker inom kommunen.

Vi går tillsammans längs en förutbestämd slinga i Vikmanshyttan och tittar på hur det ser ut gällande belysning, trafiksäkerhet och annat som har betydelse för om ett område är och upplevs som tryggt.

Varmt välkommen!

Tid: 15 mars 2023, klockan 18.00

Samlingsplats: Vikmanshyttans skola

 

Under trygghetsvandringen kan du vara med och berätta vilka platser som kan upplevas otrygga i centrala delar av Hedemora. På så vis är du med och stöttar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker inom kommunen.

Vi samlas först vid kommunhuset Tjädern för information från Polisen och Hedemora kommun.

Sedan går tillsammans längs en förutbestämd slinga i Hedemora centrum och tittar på hur det ser ut gällande belysning, trafiksäkerhet och annat som har betydelse för om ett område är och upplevs som tryggt.

Varmt välkommen!

Tid: 3 maj 2023, klockan 18.00

Samlingsplats: Kommunhuset Tjädern. Entrén ”nere” mittemot Vasaliden.

Planerad vandringsrutt: Vi planerar att promenera runt Vasahallen, förbi Vasaliden och längs med Stationsgatan. Vi stannar till vid Sveaparken och går ner till järnvägsstationen. Vidare mot och längs med Brunnsjögatan, Gussarvsgatan och vidare till Apoteksparken. Vi avslutar vid Hökartorget.

Vi inbjuder till dialog om trygghetsvandringar. Kom och berätta vilka platser du upplever som otrygga där du bor. Vid mötet deltar representanter från lokala brottsbyggande rådet (kommunen, politiker och polisen).

Kommunen bjuder på kaffe och te.

Varmt välkommen!

Tid: 27 september 2023, klockan 18.00

Samlingsplats: Kommunhuset Tjädern. Entrén ”nere” mittemot Vasaliden.

Berätta för oss om du upplever en otrygg plats i Hedemora

I vår e-tjänst kan du direkt skicka in om du känner till och vill rapportera in otrygga platser.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-02