Fortsätt till huvudinnehållet

Solarier och artificiella solningsanläggningar

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar gäller den som ska starta eller redan bedriver ett solarium.

Kosmetiskt solarium ska anmälas till miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, senast sex veckor innan verksamheten påbörjas och kommunen har också tillsynsansvar för verksamheterna.

Det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium.

Bestämmelserna riktar sig till den som yrkesmässigt bedriver verksamhet med kosmetiskt solarium. För bemannade solarieverksamheter ska det finnas rutiner som säkerställer att all personal känner till och kontrollerar att 18-årsgränsen efterföljs.

För obemannade solarieverksamheter kan olika tekniska system säkerställa att bestämmelserna om åldersgräns uppfylls. Det system som används måste vara av sådan art att en person över 18 år inte kan förmedla koder eller liknande till minderåriga.

Vissa solarier behöver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Andra lagar och förordningar som gäller:

Strålskyddsförordning (2018:506)

Förordning (1998:899)

Strålskyddslagen (2018:396)

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-27