Fortsätt till huvudinnehållet

Bildningsnämndens hantering av personuppgifter

Bildningsnämnden ansvarar för dina personuppgifter som du lämnar och bildningsförvaltningen hanterar dem.

Med personuppgifter menar vi allting som på något vis kan kopplas till en nu levande människa. Exempel på detta kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, men även bild och röst samt all information som på något vis kan kopplas ihop med en person.

De personuppgiftsbehandlingar vi gör beskriver hur vi hanterar personuppgifter i våra verksamheter. Det gör vi för att du har rätt att veta hur vi hanterar uppgifter om dig och vad vi har dem till. I behandlingarna beskriver vi varför vi använder uppgifterna, vilken typ av personuppgifter vi hanterar, hur länge vi behåller dem och vilken laglig rätt vi har för att göra detta.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Alla barn i Sverige har rätt att gå i förskola och skola, enligt lag. För att vi ska kunna ta emot och undervisa barn, ungdomar och vuxna måste vi använda personuppgifter. Hur och vad vi gör och vilket resultat det ger måste vi dokumentera, alltså, skriva ner.

Vi hanterar också personuppgifter på biblioteket för att alla ska kunna ta del av de böcker och annan media som finns där.

Våra fritidsverksamheter hanterar också personuppgifter, exempelvis vid bokning av idrottshallar och när föreningar behöver ekonomiskt stöd från kommunen, med mera.

Kulturenheten är en annan viktig del av våra verksamheter och där hanterar vi också personuppgifter exempelvis på musikskolan och vid olika evenemang som anordnas.

Dina rättigheter till information om dina personuppgifter

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi hanterar.
  • Om vi har fel uppgifter har du rätt att få dem ändrade.
  • Du har rätt att ta tillbaka ett samtycke du lämnat, det kan du när som helst göra utan att tala om varför.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vi hanterar använder vi bara så länge vi behöver, men en del personuppgifter arkiveras och sparas för alltid. Allt vi gör och hur länge det ska sparas, finns det regler och lagar för.

Offentlighets- och sekretesslagen är en av våra svenska grundlagar och den ger dig möjlighet att veta vad myndigheter gör. Du som medborgare kan begära att få ut material från myndigheten i form av så kallade Allmänna handlingar. Är det sekretess på materialet kan du bara få ut det som gäller dig själv.

Tryckfrihetsförordningen är en annan grundlag som ger våra tidningar och medier rätt att berätta vad som händer och hur bland annat våra myndigheter hanterar olika saker och frågor.

Skollagen är den lag som styr våra skolor och förskolor.

Behöver du framföra klagomål?

Har du klagomål eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Blir du inte nöjd med det som händer efter det, eller har frågor och funderingar som handlar om detta kan du ta kontakt med Hedemora kommuns dataskyddsombud, dataskyddsombud@hedemora.se.

Är du fortfarande inte är nöjd med hur Hedemora kommun sköter ditt ärende efter det, har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se.

Personuppgiftsbehandlingar hos bildningsförvaltningen

Personuppgiftsbehandlingar hos bildningsförvaltningen

Register över personuppgiftsbehandlingar

Har du frågor

om bildningsnämndens hantering av personuppgifter kontakta bildningsförvaltningens dataskyddsspecialist via kommunens servicecenter.

Telefon: 0225-340 00
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-06-22