Fortsätt till huvudinnehållet

Ta del av handlingar enligt offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger alla, både svenska och utländska medborgare, rätten att ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge allmänheten, inklusive enskilda individer och representanter för media, rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. På så sätt får du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Alla har rätt att se allmänna handlingar

De handlingar som skickas till eller från kommunen, eller som upprättas där, blir enligt grundregeln allmänna och offentliga handlingar. Vem som helst har då rätt att ta del av dessa handlingar och kan, mot eventuella avgifter, få papperskopior. Undantag är till exempel utkast eller tjänstepersoners egna minnesanteckningar som normalt inte blir allmänna handlingar.

Kopia eller avskrift av allmän handling
1 – 9 sidor 0 kr
10:e sidan 50 kr
11 och därutöver sidor 2 kr per sida
Utskrift av upptagning för automatisk databehandling
1 – 9 sidor 0 kr
10:e sidan 50 kr
11 och därutöver sidor 2 kr per sida
Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad kvart
Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad kvart
Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band
Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band
Annan informationsbärare än papper, exempelvis USB-minne (ej band enligt ovan) Faktisk kostnad
Bestyrkt avskrift eller kopia av handlingar som getts in
Framställning av avskrift 125 kr per påbörjad kvart
Framställd kopia 2 kr per kopia, dock lägst 50 kr
Inplastning A4 och A4 Faktisk kostnad

Ersättning för kostnader för att sända den begärda handlingen eller kopia till mottagaren (exempelvis porto, postförskott, bud, rekommenderat, rekommenderat med mottagningsbevis): Faktisk kostnad

Arbetsinsats utöver rutinbetonade åtgärder (exempelvis sammanställning, eftersökning och/eller bearbetning av större mängder information och forskningsarbete.): Faktisk kostnad för färdigställande

Sekretessbelagda handlingar är hemliga

En del allmänna handlingar är sekretessbelagda som gör dem helt eller delvis hemliga. Hemliga handlingar får inte lämnas ut. Den som nekas att få ut en handling på grund av sekretess ska få upplysning om det skriftligt och ett överklagningsbart beslut.

Så begär du ut allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar kan du vända dig direkt till den tjänsteperson som hanterar de handlingar du är intresserad av.

Det går även bra att vända sig till någon annan i verksamheten, till exempel registratorn som är den som registrerar in- och utkommande handlingar.

Vet du inte vart du ska vända dig kan du kontakta kommunen på telefon 0225-340 00 eller kommun@hedemora.se.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-29