Fortsätt till huvudinnehållet

Ta del av handlingar enligt offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger alla, svenskar och utländska medborgare, rätten att ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Alla har rätt att se allmänna handlingar

De handlingar som skickas till eller från kommunen, eller som upprättas där, blir enligt grundregeln allmänna och offentliga handlingar. Vem som helst har då rätt att ta del av dessa handlingar och mot eventuella avgifter få papperskopior. Ett utkast eller en tjänstepersons egna minnesanteckningar blir dock normalt inte allmänna handlingar.

Sekretessbelagda handlingar är hemliga

En del allmänna handlingar är sekretessbelagda som gör dem helt eller delvis hemliga. Hemliga handlingar får inte lämnas ut. Den som nekas att få ut en handling på grund av sekretess ska få upplysning om det skriftligt och ett överklagningsbart beslut.

Så begär du ut allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar kan du vända dig direkt till den tjänsteperson som hanterar de handlingar du är intresserad av.

Det går även bra att vända sig till någon annan i verksamheten, till exempel registratorn som är den som registrerar in- och utkommande handlingar.

Vet du inte vart du ska vända dig kan du kontakta kommunen på telefon 0225-340 00 eller kommun@hedemora.se.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-06