Fortsätt till huvudinnehållet

Nedskräpning

Att skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till är förbjudet. Det gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

Nedskräpningar med farligt avfall prioriteras i och med en större risk på människors hälsa och miljö.

När klagomål gällande nedskräpning kommer in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen börjar ärendet oftast med att identifiera vad det är för avfall, var avfallet är finns och vem som är kan ligga bakom nedskräpningen. Kommunen har en skyldighet att åtalsanmäla om det finns misstankar om miljöbrott.

Nedskräpning utomhus på allmän plats regleras av 15 kapitlet 26 § miljöbalken.

Kontakta kommunen eller gör en felanmälan

Om du ser en nedskräpning kan du kontakta Hedemora kommuns servicecenter:
Telefon: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Vad säger lagen?

Plan- och bygglagen säger att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att ingen störning uppstår. Det betyder att den som har en tomt ska hålla ordning och städa den så att varken miljön eller människor tar skada.

Om någon kastar mindre mängder skräp i parker, på gator och torg har polisen möjlighet att ge böter direkt på platsen. Gäller det större mängder förpackningar eller skräp som innehåller miljöfarliga ämnen ska åklagare pröva saken.

Om du har sett en nedskräpning är det bästa om du själv kontaktar fastighetsägaren, eller den som äger marken där skräpet finns. Om det inte hjälper kan du kontakta kommunens servicecenter.

Vill du felanmäla något vid en återvinningsstation kan du gör det här:
Felanmälan återvinningsstation – Infracontroll

 

Det är väghållaren du ska kontakta om du upptäcker nedskräpning längs en väg.
Vid nedskräpning längs tätortsgator är det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen som du ska kontakta.

Trafikverket är väghållare för övriga större vägar, läns- och motorvägar och dom hittar ni här: Trafikverket – kontakt

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-24