Fortsätt till huvudinnehållet

Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda en vattentäkt mot verksamheter eller åtgärder som kan ha en negativ påverkan på vattentäkten. Skyddet kan gälla både ytvattentäkter och grundvattentäkter.

I Hedemora kommun finns tio vattenskyddsområden. Dessa delas in i en inre och en yttre skyddszon, där den inre har högst skyddsvärde. Undantagen är Intrånget som har tre skyddszoner (primär, sekundär och tertiär), samt Svedjan som har en skyddszon.


För varje vattenskyddsområde finns en skyddsföreskrift som anger om en åtgärd eller verksamhet är förbjuden eller om det krävs tillstånd eller en anmälan. Vad som gäller kan skilja sig mellan vattenskyddsområden och åtgärd.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du vattenskyddsområden och föreskrifter för respektive område.

Anmäl/ansök om verksamhet eller åtgärd i vattenskyddsområde

Anmälan och tillståndsansökan gör du via kommunens e-tjänst: Verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde – Hedemora kommun

Om du är osäker på om det krävs en anmälan eller ansökan för åtgärden eller verksamheten, vänligen kontakta Servicecenter på telefon 0225-340 00.

Observera att om något är förbjudet enligt föreskrifterna krävs en dispens från Länsstyrelsen.


Handläggningstid

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har som målsättning att handlägga ditt ärende inom 6 veckor från det att ärendet är komplett.

Olycka

Om det inträffar en olycka inom ett vattenskyddsområde ring omgående 112.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-02