Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är högsta beslutande församling i kommunen. Det innebär att det är fullmäktige som beslutar i principiella frågor och i frågor som är av stor betydelse för Hedemora kommun och invånarna.

Till exempel beslutar fullmäktige om mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer.

Kommunfullmäktige utser också ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt i kommunens bolag och förbund.

Kommunfullmäktiges webbsända sammanträden

Sammanträdena är offentliga och direktsänds både i Hedemora närradio på 93,9 Mhz och här på sidan via Hedemora kommuns webb-TV-kanal.

Kommunfullmäktiges webbsända sammanträden
Kommunfullmäktiges webbsända sammanträden

Följ kommunfullmäktiges direktsända sammanträden eller se dem i efterhand via Hedemora kommuns webb-TV-kanal.

Se senaste sändningar

Organisation och arbetsordning

I Hedemora består kommunfullmäktige av 35 ledamöter som väljs vid kommunalvalet vart fjärde år. Varje parti har även ett antal ersättande ledamöter.

Kommunfullmäktiges arbetsordning finns att ta del av bland kommunens styrande dokument författningssamlingen.

Ladda ner: Kommunfullmäktiges arbetsordning

Fördelning av mandat i kommunfullmäktige

Vid valet 2022 fick partierna följande mandatfördelning i kommunfullmäktige:

PartiMandat
Socialdemokraterna9
Moderaterna8
Sverigedemokraterna6
Centerpartiet4
Kommunlistan4
Vänsterpartiet2
Kristdemokraterna1
Miljöpartiet1
Kalender för politiska möten (pdf)
Kalender för politiska möten (pdf)

I kalendern kan du se politiska möten för hela året.

Läs mer
Kallelser och protokoll för kommunfullmäktige
Kallelser och protokoll för kommunfullmäktige Läs mer
Förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder
Förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder

I kommunens förtroendemannaregister kan du hitta kontaktuppgifter till samtliga politiker som har ett politiskt uppdrag i Hedemora kommun.

Läs mer
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-21