Fortsätt till huvudinnehållet

Arbeta hos oss

Kommunens verksamhet är bred och innefattar områden som utbildning, omsorg, socialt stöd, kultur, fritid, trafik, byggande, miljö och planering. Vi hoppas att du kan hitta ditt lediga jobb här.

Det innebär att här finns en stor variation när det gäller yrken, exempelvis förskollärare, lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, socialsekreterare, ingenjörer och samhällsplanerare. Därmed kan vi också erbjuda en mängd olika arbetsuppgifter, samt goda utvecklingsmöjligheter för den som vill arbeta hos oss. 

Hedemora kommun har som mål att ha attraktiva arbetsplatser. Det betyder bra arbetsmiljö både avseende hälsa och säkerhet, att alla ska trivas, känna sig delaktiga och engagerade i sitt arbete.

Grundläggande för personalpolitiken är vår strävan mot gemensamma värderingar och synsätt i frågor som rör arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet.

All verksamhet i kommunen ska präglas av hög kompetens, öppenhet och serviceanda.

Vi strävar också mot att nå ett gott samarbete och kamratskap i våra relationer både inåt i organisationen och utåt i vår verksamhet.

Rekryteringsbehov

Det ser ut att bli ett behov av rekryteringar inom många yrken framöver. Särskilt stora ser behoven ut att bli när det gäller följande yrken:

  • undersköterskor och sjuksköterskor,
  • förskollärare,
  • gymnasielärare, speciellt yrkeslärare på gymnasiet i el, fordon eller liknande,
  • socialsekreterare, samt
  • olika specialistfunktioner.

De närmaste tio åren förväntas dessutom så mycket som en tredjedel av kommunens anställda gå i pension. Särskilt stor blir avgången inom utbildningsverksamheten och inom vård och omsorg.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-08