Fortsätt till huvudinnehållet

Sätta upp skylt

Du behöver normalt bygglov om du vill sätta upp eller ändra storlek på skylt. Utanför område med detaljplan krävs det dock inte bygglov för skyltar.

Om du vill placera en skylt längs med RV 70 eller någon annan större väg, så behöver du tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen.

Enklast är om du ansöker via vår E-tjänst: Skyltar och ljusanordningar

Du kan höra av dig till kohttps://etjanster.hedemora.se/mmunens servicecenter om du vill göra en ansökan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. Hur får jag bygglov?

Du behöver inte bygglov för

 • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter. Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor. Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • En skylt inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, europaparlamentet, sametinget eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande

 

Fasadskylt

 • Situationsplan i skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in på vilken fasad och var på fasaden du ska placera skylten
 • Skyltritning i skala 1:10 Ange vilken höjd, bredd och djup skylten ska ha. Redovisa också material, färg, utseende och vad som ska stå på skylten.
 • Fasadritning i skala 1:100. Rita in skylten skalenligt på fasaden och ange hur långt det är från nederkanten av skylten till marken och från ytterkanten av skylten till exempelvis hushörnet.
 • Foto på den fasad där du vill sätta upp skylten.
 • Eventuell beskrivning av belysning
 • Kontrollplan. Exempel på hur en kontrollplan ser ut finns på vår hemsida

Markskylt

 • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in var på fastigheten som du ska placera skylten/skyltarna. Markera avståndet till fastighetsgränsen med minst två mått, det vill säga från två olika punkter så att placeringen fixeras
 • Skyltritning i skala 1:10. Ange vilken höjd, bredd och djup skylten ska ha. Redovisa också material, färg, utseende och vad som ska stå på skylten. Redovisa skyltställningen tillsammans med skylten och beskriv hur den ska förankras i marken.
 • Eventuell beskrivning av belysning
 • Kontrollplan. Exempel på hur en kontrollplan kan se ut finns på vår hemsida.

Elektronisk skylt

 • Utöver det som anges ovan ska även skyltbeskrivning med uppgifter om skyltens innehåll och budskap, ljusstyrka, bildväxlingsfrekvens samt om det är rörliga bilder

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-21