Fortsätt till huvudinnehållet

Hur får du bygglov?

Här får du vägledning för din ansökan när du ska söka bygglov och information om bygglovsprocessen. Om det gäller nybyggnad utanför detaljplan läs mer och ansök om Förhandsbesked här.

För dig som kan är det enklaste sättet att ansöka om bygglov via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument, en pdf-fil för varje handling. Digital handläggning av bygglovsärenden är effektivare och går som regel snabbare.

För att använda tjänsten behöver du ha en e-legitimation.

Om du inte vill ansöka via e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka in din bygglovsansökan tillsammans med handlingar till kommunen. Kontakta kommunens servicecenter för att få blankett.

Skicka in din bygglovsansökan tillsammans med handlingar till:

Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Du kan också lämna dina handlingar direkt i kommunhusets servicecenter på Hökargatan 6

När vi har fått in ansökan och bedömer att inga handlingar saknas påbörjar vi handläggningen.

Handläggningstiden för ett bygglov är max 10 veckor och för en anmälan är det max 4 veckor.
Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga

Avgiften för ett bygglov bestäms av en särskild bygglovstaxa.

Den taxan hittar du här: Taxa för planer och bygglov, kartor och mätning

När du har fått bygglovet beviljat har du 2 år på dig att påbörja arbetet. Byggnationen ska vara klar inom 5 år från att bygglovet beviljades

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-22