Fortsätt till huvudinnehållet

Tillgänglig utomhusmiljö

Hedemoras utomhusmiljö ska vara tillgänglig för alla oavsett förutsättningar att ta sig fram.

Tillgänglighet handlar bland annat om hur en verk­samhet, plats eller lokal är anpassad för personer med olika funktionsvariationer. En person med till exempel nedsatt syn, hörsel eller som har svårt att gå ska kunna ta sig fram utan hinder. Det ska även vara enkelt att komma fram med barnvagn, rullstol och rullator.

I Hedemora pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete med att göra staden tillgänglig för alla människor.

Du är alltid välkommen att komma med synpunkter när det inte fungerar och förslag på förbättringar. På så sätt kan även du vara med och påverka Hedemoras utveckling.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-24