Fortsätt till huvudinnehållet

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige i Hedemora kommun har två gånger per år en allmänhetens frågestund dit du är varmt välkommen. På detta sätt har du möjlighet att höra politikernas syn på en aktuell fråga.

Allmänhetens frågestund hålls i samband med två av kommunfullmäktiges möten varje år, en gång på hösten och en gång på våren. Frågestunden varar i 30 minuter.

Frågestunden ingår i webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde, samt kan ses i efterhand via kommunens hemsida.

Här kan du läsa mer om hur du går till väga för att få vara med och ställa en fråga.

Inför allmänhetens frågestund

Nästa gång som allmänhetens frågestund kommer att genomföras är när kommunfullmäktige behandlar kommunens årsredovisning, tisdag den 5 november 2024.

Om du har en fråga till frågestunden ska den lämnas in skriftligt senast torsdagen före fullmäktiges sammanträde. Helst ska den skickas in via mejl till kommunstyrelsen@hedemora.se.

 

Jag har en fråga till kommunens politiker!

 • Frågan ska röra kommunens verksamheter.
 • Frågan ska ställas till ordföranden för den nämnd som frågan gäller.
 • Den ska kunna besvaras utan större utredning.
 • Frågan får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild.

Läs mer om Allmänhetens frågestund i Arbetsordning för kommunfullmäktige (Pdf)

Hur ställer jag min fråga?

Din fråga ska vara inskickad senast torsdagen veckan innan kommunfullmäktiges sammanträde. Se datum för inlämning ovan. Förutom frågan ska du uppge dina kontaktuppgifter, samt uppgift om vem eller vilka fullmäktigeledamöter som frågan riktar sig till.

Du kan skicka in din fråga via e-post till:

 • kommunstyrelsen@hedemora.se
 • skriv ”Allmänhetens frågestund” i ämnesraden

Vill du hellre skicka frågan med vanlig post så gör du det till:

 • Hedemora kommun, Box 201, 776 28 Hedemora
 • märk brevet ”Allmänhetens frågestund”.

Vi kontaktar dig per telefon eller e-post om du är välkommen att komma och ställa din fråga.

När och hur får jag svar på min fråga?

Allmänhetens frågestund startar direkt efter upprop och pågår maximalt 30 minuter innan det ordinarie sammanträdet.

Frågorna besvaras av förtroendevalda och/eller kommunala tjänstepersoner. Någon debatt mellan fullmäktiges ledamöter får inte ske i samband med frågestunden, men däremot finns möjlighet att ställa följdfrågor.

 • Du måste själv närvara och läsa upp din fråga vid mötet.
 • Din fråga får ta upp till 2 minuter att läsa upp.
 • Svaret från politikern får inte ta mer än 5 minuter.
 • Du får sedan ställa en följdfråga som också får ta upp till 2 minuter, med ett kortare svar på max 2 minuter.
 • Du kan inte lägga fram förslag eller få din åsikt noterad i mötesprotokollet.

Hantering av dina personuppgifter

När du skickar in en fråga till Allmänhetens frågestund så blir din fråga en allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem. Om frågan tas upp på fullmäktige kommer ditt namn och din fråga publiceras på webben tillsammans med övriga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde.

Alla kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds och kan även ses i efterhand. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och uppgifter sparas även för arkivering enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-13