Fortsätt till huvudinnehållet

Planeringsstrategi

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell.

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska visa politikernas uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser.

Om översiktsplanen regelbundet ses över av politikerna blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen.

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi också.

Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-24