Fortsätt till huvudinnehållet

Förändra eller avsluta din verksamhet

Om du gör en förändring av din livsmedelsverksamhet måste du informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om det. Förändringen kan påverka din riskklassning, så att kontrollbehovet och därmed avgiften för din verksamhet behöver ändras.

Exempel på förändringar:

  • Storleken på verksamhetens produktion har ökat eller minskat.
  • Verksamheten har ändrat inriktning, till exempel från café till restaurang eller från mottagningskök till tillagningskök.
  • Verksamhetens produkter vänder sig till känsliga konsumentgrupper, eller upphör med detta.
  • Verksamhetens ansvar för märkning och presentation av livsmedel är förändrat.

Kontakta kommunens servicecenter för att anmäla vilken förändring som har gjorts i din verksamhet.

Vid ett ägarbyte eller om verksamheten flyttar måste du alltid göra en ny anmälan om registrering. Samma sak gäller vid ombildning av företag, som leder till att verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer  även om det är samma personer som driver verksamheten.

Om du ska upphöra med din livsmedelsverksamhet är det viktigt att du avregistrerar den hos oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Du avregistrerar din verksamhet genom att kontakta kommunens servicecenter.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-26