Fortsätt till huvudinnehållet

Programråd och yrkesråd

Vill du vara med och säkra kompetensförsörjningen i Hedemora? Få kontakt med framtida medarbetare? Bidra till att stärka yrkesutbildningarna i Hedemora?

Engagera dig i det lokala programrådet, du är varmt välkommen som företagare eller representant för bransch!

I Hedemora har vi programråd respektive yrkesråd två till tre gånger per läsår för yrkesprogrammen på gymnasiet och vuxenutbildningen. Råden består av representanter från skola, näringsliv och politiken. Elever från respektive program deltar.

Genom programråd (gymnasiet) och yrkesråd (vuxenutbildningen) skapas ett forum där samverkan diskuteras och stärks, kurser utvecklas utifrån det lokala kompetensförsörjningsbehovet, APL kvalitetssäkras och förbättras. Helt enkelt ett tillfälle att träffas för att tillsammans i Hedemora skapa bra förutsättningar för våra unga att utbilda sig och för arbetslivet att utvecklas.

Vill du veta mer?

Jenny Lundquist
Samordnare skola – arbetsliv

072 – 084 95 39
jenny.lundquist@hedemora.se

Programråd är reglerat i gymnasieförordningen (2010:2039).

Alla elever som går ett yrkesprogram måste ha kontakt med arbetslivet genom APL, arbetsplatsförlagt lärande. Det är kurser som ingår i programmet som ska utföras genom att eleven är med på plats på ett företag inom branschen. Syftet är att eleven ska vara så väl förberedd som möjligt för yrkeslivet.

Aktuella yrkesutbildningarUtbildningsanordnare
Barn -och fritidsprogrammet    Martin Koch-gymnasiet*
Bygg- och anläggning Martin Koch-gymnasiet
Elektrikerutbildning Hedemora Vuxenutbildning
Fordon- och transportprogrammet Martin Koch-gymnasiet
Försäljning- och serviceprogrammet Martin Koch-gymnasiet
Svetsutbildning Hedemora Vuxenutbildning*
Vård- och omsorgsprogrammet Martin Koch-gymnasiet*
*Samläsning gymnasiet och vuxenutbildningen
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-01