Fortsätt till huvudinnehållet

Häckar och buskar

Varje år skadas människor helt i onödan på grund av sikten skyms. Du som har häck, buskage, träd, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri.

Siktens betydelse är viktig för alla trafikanter. Växtligheten kan skymma sikten samt försämra framkomligheten. Fastighetsägare kan förbättra säkerheten för alla trafikanter på bostadsgator genom att se till att växtligheten inte inkräktar på gatu- och parkmark.

Du som upplever att häckar och buskar inte är klippta enligt de regler som finns kan anmäla det i vår digitala tjänst.

Ditt ansvar för växtligheten i anslutning till väg

I händelse av olycka som sker på grund av att du till exempel inte klippt din häck så kan det medföra att du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig enligt plan- och bygglagen 8 kap, 15§:

”En tomt skall hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Uppstår det problem för trafiken kan kommunen bestämma att en fastighetsägare ska ta bort eller klippa ned växtlighet, i värsta fall kan kommunen ge vite som påföljd.

Information som följer här nedanför är hämtad från broschyren Häckar och buskage

Ladda ner broschyren: Häckar och buskage

För dig som har tomt i anslutning mot gata

Om du har buskar eller träd som hänger ut över gata, cykel- eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden ska vara:

  • över gångbana, minst 2,5 meter
  • över cykelväg: minst 3,2 meter
  • över körbana: minst 4,6 meter
Hackar_och_buskar_2.jpg

För dig som har utfart mot gata

Vid utfart ska buskar och häckar inte vara högre än 75 centimeter inom markerad sikttriangel som bilden visar. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller trottoaren.

Det är minst lika viktigt att ta det försiktigt vid utfart, smyg ut med bilen eller cykeln. Det är du som kör ut som är ansvarig i händelse av olycka.

Hackar_och_buskar_2.jpg

För dig som har hörntomt

Om din tomt är en hörntomt så bör du se till att dina växter inte är högre än 75 centimeter. Det gäller minst 10 meter åt varje håll från gatukorsningen eller 5 meter vid gång- eller cykelbana.

Korsning.jpg

Plantering av nya träd och växter

Vid nyplantering är det viktigt att tänka på hur det som du planterar kommer att utveckla sig flera år framåt för att sikten ska vara tillräcklig, och plantera tillräckligt långt ifrån vägen.

  • Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter från tomtgräns.
  • Häck- och buskplantor bör du plantera minst 60 centimeter innanför tomtgräns.
Hackar_och_buskar_4.jpg.png
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27