Fortsätt till huvudinnehållet

Hantering av personuppgifter

Inom Hedemora kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service som ingår i vårt uppdrag.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Med behandling av personuppgifter menas en åtgärd eller kombination av åtgärder med personuppgifter oberoende av om de utförts automatiserat eller inte. Till exempel när vi handlägger ärenden som rör enskilda, kommunicerar i e-post eller lagrar dokument med personuppgifter.

Kommunens nämnder och bolag hanterar personuppgifter

Här hittar du information om hur kommunens nämnder och förvaltningar ansvarar för och hanterar personuppgifter. Ta reda på vilka rättigheter du har gällande uppgifter om dig.

Kommunens datasskyddsombud

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud på kommunstyrelseförvaltningen.

Om du har synpunkter eller frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige (nämnden eller bolaget) kan du kontakta dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet övervakar och kontrollerar bland annat att lagstiftningen för dataskydd följ som den ska i kommunen. Dataskyddsombudet samarbetar med och är kontaktpunkt för Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet (före detta Datainspektionen).

Läs mer om vad Integritetsskyddsmyndigheten gör: www.integritetsskyddsmyndigheten.se

Kontakta kommunens dataskyddsombud
E-post:  dataskyddsombud@hedemora.se 
Telefon: 0225-341 72.
Postadress: Hedemora kommun, Box 201, 776 28  Hedemora

Dina rättigheter till information om dig

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-25