Fortsätt till huvudinnehållet

Hälsofrämjande arbete

Alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och årskurs 1 på gymnasiet får komma på ett hälsobesök med hälsoundersökning och hälsosamtal hos skolsköterskan.

Barn på rad med ryggsäckar, på väg till skolan

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Elevhälsans medicinska insats (EMI) följer elevens utveckling för att främja den fysiska och psykiska hälsan och förebygga problem i framtiden. Därför har vi återkommande hälsosamtal och hälsoundersökningar där bland annat kontroll av längd- och viktkurvorna är en viktig del. Efter hälsobesöket skickas ett brev hem till dig som vårdnadshavare om bland annat ditt barns tillväxt. Hälsobesöket skrivs in i elevens journal och skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten kan brytas om vi misstänker att ditt barn far illa. 

Enkät inför hälsobesöket

Innan hälsobesöket ska både elev och vårdnadshavare svara på frågor i en enkät, som kallas ELSA-enkäten. Den användas för att ta reda på hur eleven mår och har det i sin vardag och för att samla in förslag på hur vardagen i skolan kan förbättras.

Alla elever svarar på enkäten i skolan och handlar om var du kommer ifrån, hur du lever, vad du tycker om skolan, hur det ser ut med kompisar, hur du mår och vilka tankar du har om framtiden. Vårdnadshavarna får i enkäten svara på frågor om sitt barns hälsa.

Enkäten behöver inte fyllas i av elever och vårdnadshavare i årskurs 2 och på gymnasiet är det bara eleverna som svarar på enkäten.

Inloggning för vårdnadshavare

Användarnamnet som du använder för inloggning är ditt barns tolvsiffriga personnummer (exempel 201001010202) utan bindestreck eller andra tecken.

Lösenordet får du till din digitala brevlåda eller med ett brev hem i posten, när skolhälsobesöket närmar sig.

Enkäten går enkelt att avbryta om du påbörjat den men du får logga in igen med samma inloggningsuppgifter som tidigare och enkäten fortsätter där du senast slutade i den. När du är klar, klicka på slutför och enkäten skickas in i ditt barns journal.

Om ditt barn inte har ett fullständigt personnummer så kommer du/ni att få en pappersenkät av skolsköterskan.

Vill du ha mer information om ELSA och hur vi arbetar med analys, kan du kontakta de som arbetar med databasen via e-post: folkhalsa.dalarna@regiondalarna.se.

Rutinprogram för hälsobesök och vaccinationer

FörskoleklassHälsosamtal och undersökning av hur mycket du växt och hur din syn och hörsel är. 
Årskurs 1Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
Årskurs 2Hälsosamtal och undersökning av hur mycket du växt och bara om det behövs så kollar vi hur din syn är.
Årskurs 3Inget planerat besök hos skolsköterskan.
Årskurs 4Hälsosamtal och undersökning av hur mycket du växt, hur ryggen ser ut och verkar må och bara om det behövs så kollar vi hur din syn är.
Årskurs 5Vaccination mot HPV, humant papillomvirus.
Årskurs 6Inget planerat besök hos skolsköterskan.
Årskurs 7Hälsosamtal och undersökning av hur mycket du växt, hur ryggen ser ut och verkar må.
Årskurs 8Vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta.
Gymnasiet –
år 1
Hälsosamtal och undersökning av hur mycket du växt och bara om det behövs så kollar vi hur din syn är.

Varför vi erbjuder vaccination i skolan

Läs vår information om vaccination

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-02-20