Fortsätt till huvudinnehållet

Ungdomsstödjare i Hedemora

Ungdomsstödjarnas arbete riktar sig till dig som bor i Hedemora och är mellan tio och 20 år.

Förebyggande och stödjande arbete för dig som är ung

Ungdomsstödjarna finns nära dig som är ung i Hedemora, som en trygg vuxen där du är – i skolan, på fritidsgården, på sociala medier och offentliga platser.

Prata med ungdomsstödjarna om du tycker något känns svårt som du vill anförtro en vuxen. Du kan vända dig till dem och få råd och vägledning till exempel om var du kan vända dig för mer hjälp och stöd, om du behöver det.

Ungdomsstödjarna
Ungdomsstödjarna

En viktig roll för att fånga upp och förebygga problem

Ungdomsstödjarna arbetar upplysande och förebyggande mot ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) och verkar för att fånga upp, stödja och vägleda unga som är i riskzonen för att utveckla social problematik och utanförskap av något slag.

Ungdomsstödjarna har ett bra samarbete med skolornas rektorer, elevhälsoteam och klasslärare samt socialtjänst, öppenvård, ungdomspoliser och andra som möter unga.

För dig som tonårsförälder

Du som förälder kan kontakta våra ungdomsstödjare för att få vägledning i föräldraskapet och få kontaktvägar för vidare stöttning. Ungdomsstödjarna kan även ta kontakt med dig som förälder vid behov.

Kontakta Hedemora kommuns ungdomsstödjare

Telefon: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Trygg, meningsfull och aktiv fritid

Våra ungdomsstödjare verkar för en trygg, meningsfull och aktiv fritid. Därför är de med vid anordnade aktiviteter för att motivera, stötta och coacha. Ungdomsstödjarna arbetar på kommunens fritidsgård och mobila verksamhet.

Allt arbete som ungdomsstödjarna bedriver är frivilligt att vara delaktig i.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-14