Fortsätt till huvudinnehållet

Ventilation

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Bygglovsenheten ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen. Du som är fastighetsägare har en skyldighet att se till att ventilationssystemen kontrolleras.

Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med jämna mellanrum beroende på typ av ventilationssystem och hur lokalen används. Detta för att dels få ett bra inomhusklimat för människor och byggnad och även för att spara energi.

Ventilationssystemen är indelade i S-, F-, FX- FT och FTX-ventilation.

  • Med S-ventilation avses självdragsventilation.
  • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftflödet är fläktstyrt.
  • Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånluft- och tilluftflödena är fläktstyrda.
  • Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Om du gör större förändringar på ditt ventilationssystem måste det kontrolleras igen. Ofta behöver du då dessutom göra en anmälan först.

 

Byggnader med 3 års intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Byggnader med 6 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Utan krav på återkommande besiktning

En- och tvåbostadshus med FT-, FTX- och FX-system behöver bara kontrolleras när anläggningen tas i bruk första gången.

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation utan värmeåtervinning.

 

Du måste anlita en certifierad funktionskontrollant för att kontrollera din ventilation. Du kan hitta mer information om certifierade kontrollanter och föreskrifter och förordningar på Boverkets webbplats.

På Boverkets hemsida finns mer information Obligatorisk ventilationskontroll – kunskapsbanken Boverket

När kontrollen är utförd av den certifierade kontrollanten ska protokollet skickas in till kommunen.

 

 

 

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-24