Fortsätt till huvudinnehållet

Dispens för valborgsmässoeld/majbrasa vid offentlig tillställning

Enligt EU:s avfallsdirektiv från 1 januari 2024 måste den som vill arrangera en offentlig tillställning med brasa, typ majbrasa/valborgsfirande, ansöka om dispens från kommunen.

Om tillställningen är offentlig eller sker på allmän plats, om ni gjort reklam i tidning, sociala medier eller på annat sätt ska tillstånd sökas hos Polismyndigheten. Inget tillstånd krävs för mindre brasor inom egen förening eller på egen tomt.

Dispensen medger undantag från (det generella) förbudet mot förbränning av separat insamlat avfall enligt 3 kap 19 § avfallsförordning (2020:614).

Kontrollera med Södra Dalarnas Räddningstjänst att eldningen inte strider med eventuellt eldningsförbud. Eldning av större omfattning, typ majbrasor, ska anmälas till Räddningstjänsten, 0226-64 58 00 eller https://sdrf.nu/. Tänk på att inhämta eldningstillstånd från markägaren. All eldning sker på eget ansvar.

Sista ansökningsdag för årets majbrasa/valborgsfirande är 26 april 2024

Det finns ingen blankett framtagen för ansökan utan den skrivs i vanligt mejl. Sista ansökningsdag för årets majbrasa/valborgsfirande är 26 april 2024. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

Ansökan om dispens att elda utsorterat trädgårds- och parkavfall vid offentlig tillställning

  • Kontaktuppgifter på sökanden.
  • Plats där eldning ska anordnas.
  • Datum med starttid resp. uppskattad sluttid för eldningen.
  • Typ och uppskattad mängd (anges i m3) av avfall som ska eldas.
  • Vidtagna säkerhetsåtgärder och hur olägenheter minimeras för människors hälsa och miljön.
  • Kopia av eller diarienummer från polistillstånd (2 kap 3 § ordningslagen (1993:1617).

Skicka ansökan till miljoochbyggkontoret@hedemora.se.

 

För handläggningen debiteras en avgift som kommunfullmäktige har bestämt.

Ansökan om dispens debiteras med timavgift, i detta fall 1 timme.

År 2024 är timavgiften 1 063 kr.

Avgiften faktureras sökanden. Faktura skickas ut separat

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-19