Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Digitala verktyg för vårdnadshavare

I Hedemoras kommunala förskolor, skolor och fritidshem används lärplattformen Vklass för kommunikation och samarbete mellan hemmet, förskolan och skolan.

Vklass logga

Vklass

I Vklass dokumenteras barnens och elevernas utveckling och lärande och här kan vårdnadshavare, elever och personal kommunicera med varandra på ett enkelt sätt.

Logga in i Vklass

Vårdnadshavare använder med fördel appen Vklass som man laddar hem där appar finns. Annars går det också bra att logga in via webbläsaren på vklass.se. Du loggar in på samma vis i både app och webbläsare.

Anmäla frånvaro

Om ditt barn inte kan komma till förskolan, skolan eller fritidshemmet en dag, exempelvis på grund av sjukdom behöver du tala om detta. Det gör du som vårdnadshavare (eller myndig elev) i Vklass.

Frånvaro kan registreras för innevarande dag, alltså idag, och för efterkommande dag, alltså imorgon. Varje frånvarodag måste rapporteras in.

Skolan vill ha din frånvaroanmälan senast klockan 8.00 för den aktuella dagen så att informationen hinner komma fram till de lärare som behöver.

Läs mer i Vklass kunskapsbank om hur du frånvaroanmäler via telefon, app eller webb

Omsorgsschema

Omsorgsschema är barnets schema med tider för lämning och hämtning på förskolan eller fritidshemmet. Omsorgschemat består av två delar, grundschema och tillfälliga schemaändringar.

Läs mer i Vklass kunskapsbank om hur man gör ett grundschema och hur man ändrar i schemat

Ansöka om ledighet

Läs mer om vad som gäller för ledighet på sidan Skolplikt och ledighet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-26