Fortsätt till huvudinnehållet

Skadedjur

Skadedjur eller ohyra är djur som förorsakar skador på egendom eller obehag eller olägenhet för människor, till exempel råttor, möss, vägglöss, kackerlackor, pälsängrar, fågelkvalster.

Åtgärder ska vidtas mot skadedjur.

Bostäder och lokaler ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Om du får problem med skadedjur och bor i flerfamiljshus ska du i första hand prata med din fastighetsägare eller hyresvärd. Det är fastighetsägaren som ska ha rutiner för hur förekomsten av skadedjur ska förebyggas, kontrolleras och åtgärdas.

Den boende har också ansvar att nyttja sin bostad på så sätt att skadedjur inte kan spridas. Det kan vara att exempelvis kontakta fastighetsägaren om skadedjur upptäcks, förvara mat rätt eller samarbeta om skadedjur vid saneringar.

Bor du i villa ska du själv ta kontakt med de privata företag som arbetar med sanering av skadedjur för att få hjälp och råd. Det kan också vara lämpligt att prata med ditt försäkringsbolag.

Vad gör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen?

Miljöavdelningen har tillsynsansvaret över att fastighetsägarna tar sitt ansvar att hålla bostäder fria från skadedjur. Brister kan upptäckas vid bostadstillsyn eller efter att ett klagomål har inkommit till förvaltningen.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27