Fortsätt till huvudinnehållet

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan arbetar personcentrerat och säkerställer att en god omvårdnad ges till individer med demenssjukdom inom den kommunala vården och omsorgen.

Demenssjuksköterskan arbetar som kommunens sakkunnige i demensfrågor.

Demenssjuksköterskan samarbetar vid behov med annan huvudman och medverkar i BPSD-teamet (BPSD-Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens inom särskilt boende), samt ger samhällsinformation om demens.

Vad gör demenssjuksköterskan?

Demenssjuksköterskan:

  • Ger stöd till anhöriga
  • Ger stöd och råd till omvårdnadspersonal och andra yrkesgrupper inom den kommunala verksamheten
  • Ger vårdpersonalen utbildning/fortbildning och handledning
  • Fungerar som konsult för biståndshandläggare samt vid verksamhetsförändringar
  • Deltar i demensutredningar och läkarkonsultationer
  • Följer forskningsutvecklingen inom demensområdet

Demenssjuksköterska
Telefontid måndag – fredag 8.00-12.00
Tfn:0225-345 91

Navigeringskurs för anhöriga om demens

Navigeringskursen innehåller ett antal föreläsningar, konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med en demenssjukdom.

Länk:

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-27