Fortsätt till huvudinnehållet

Vilka handlingar kräver samtycke?

Gode mannen/förvaltaren är skyldig att inhämta överförmyndarens samtycke till bl a följande åtgärder:

 • Uttag av spärrade bankmedel och övriga spärrade placeringar
 • Köp av aktier och andra placeringar än fonder och värdepapper garanterade av stat eller kommun
 • Tecknande av pensions- och kapitalförsäkringar
 • Köp, försäljning, mottagande av gåva av fast egendom eller tomträtt eller genom nyttjanderätt förvärva sådan egendom, om det inte gäller övertagande av hyresrätt till en bostadsrätt
 • Köp, försäljning, mottagande av gåva och pantsättning av bostadsrätt
 • Ingå avtal om nyttjanderätt av någon annans fasta egendom, om det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa ekonomisk betydelse
 • Sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av en bostadslägenhet
 • Låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt
 • Upptagande av lån för huvudmannen eller låna ut huvudmannens pengar
 • Driva en rörelse för huvudmannen
 • Arvskifte
 • Anstånd med årsräkning/sluträkning/årsuppgift
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-26