Fortsätt till huvudinnehållet

Så kan du påverka

Som medborgare har du möjlighet att engagera dig i Hedemoras utveckling och framtid. Politikens beslut går att överklaga, men du kan också skicka in egna förslag och lämna synpunkter.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Medborgarundersökningar

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen medborgarundersökningar. Hedemora kommun är en av de kommuner som brukar medverka i undersökningen och medborgarna får då svara på frågor om hur skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration, samhällsservice, klimat- och miljöarbete samt hur underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Resultatet från medborgarundersökningen finns att ta del av på SCB:s statistikdatabas.

Kontakta politiker eller tjänsteperson

Du kan alltid kontakta politiker eller tjänsteperson för att lämna synpunkter, ge förslag eller ställa frågor. Hedemora kommuns tjänstegaranti innebär att du får en personlig återkoppling inom två arbetsdagar.

Kontaktuppgifter till politikerna finns i förtroendemannaregistret. Tjänstepersoner når du via servicecenter, 0225-340 00, eller e-postadressen kommun@hedemora.se.

Allmänhetens frågestund

Alla har möjlighet att ställa en fråga till politikerna i kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund. Frågan ska du skicka in i förväg.

Andra sätt att påverka och berätta vad du tycker

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-06-26