Fortsätt till huvudinnehållet

Inackorderingstillägg

Elev som går i kommunal gymnasieskola i annan kommun än sin hemkommun kan få ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle eller resor till och från hemmet. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Ansöka eller meddela förändring

Ansöka om eller meddela förändring av inackorderingstillägg görs via vår e-tjänst av myndig elev eller av vårdnadshavare om elev är under 18 år.

Elev på fristående gymnasieskola

Går du på en fristående gymnasieskola ansöker du istället om inackorderingstillägg från CSN.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-28