Fortsätt till huvudinnehållet

Pool

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en pool.

Nej, det krävs normalt inte bygglov för att bygga en pool.

Beroende på hur du vill att det ska se ut runt din pool, så kan du behöva ansöka om bygglov eller marklov.

Då kan du behöva söka bygg- eller marklov eller göra en anmälan

  • Om poolen förses med tak kan du behöva bygglov. Om takets högsta punkt är 1,5 meter eller högre över ursprunglig marknivå intill poolen behöver du söka bygglov.
  • Om du bygger en fristående altan högre än 1,2 meter över markens nivå behöver du bygglov. Om altanen byggs ihop med ett en- eller tvåbostadshus så får höjden vara upp till 1,8 meter från marknivå inom 3,6 meter från huvudbyggnaden utan att bygglov krävs. Läs mer om vad som gäller för terrass eller altan.
  • Om du vill sätta upp ett plank eller en mur runt poolen kan du behöva söka bygglov. Här kan du läsa mer om vad som gäller:  Sätta upp staket, plank eller bygga mur
  • Om du behöver schakta eller fylla på jord så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter behöver du söka marklov. Det är dock inte lovpliktigt att gräva för själva nedsänkningen av poolen. Läs mer om Marklov

Enklast är om du använder vår e-tjänst E-tjänster

Du kan höra av dig till kommunens servicecenter om du vill ansöka via blankett istället för via vår e-tjänst.

 

Det är viktigt att du förser poolen med skydd mot barnolycksfall. I Boverkets byggregler och i ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning. Du kan läsa mer om reglerna på Boverkets webbplats. Pool – Boverket

Om du ansluter poolen till det allmänna vattenavloppsnätet kan du behöva göra en vatten- och avloppsanmälan. Du gör din vatten- och avloppsanmälan hos Hedemora Energi

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-09