Fortsätt till huvudinnehållet

Så fungerar kommunen

Kommunen ansvarar för många funktioner i samhället som vi som bor här behöver, till exempel skola, äldreomsorg, bostäder, vägar och beredskap om något händer.

Hedemora kommun har cirka 1 400 anställda medarbetare. Den kommunala verksamheten är fördelad i bildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

Hedemora kommun äger de tre bolagen Hedemora Energi AB, Hedemorabostäder AB och Hedemora kommunfastigheter AB. Hedemora kommun äger också besöksnäringsbolaget Visit Dalarna AB tillsammans med Dalarnas 15 kommuner.

Den politiska organisationen

Förvaltningarna

Bildningsförvaltningen ansvarar för frågor som rör utbildning, kultur och fritid.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för frågor som rör miljö, hälsoskydd, livsmedelshantering, trafik och byggande, kart- och mätverksamhet, samt fysisk planering. Förvaltningen utövar också tillsyn.

Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg i form av hemtjänst och särskilt boende, samt stöd för personer med funktionsnedsättning. Stöd för barn och unga, familjer, ekonomiskt bistånd, missbruk och beroende, samt aktivitetsstöd.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för strategiska och övergripande frågor. Här bereds ärenden till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och tillhörande utskott. Hit hör centrala stödfunktioner som exempelvis ekonomi, personal, IT, kommunjurist och kommunikation.

Kommunala bolag

Hedemora kommun äger helt de tre bolagen AB Hedemorabostäder, Hedemora Kommunfastigheter och Hedemora Energi. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-26