Fortsätt till huvudinnehållet

Kommunal rehabilitering

Kommunen erbjuder rehabiliterande insatser till dig som har svårigheter att klara vardagen i hemmet.

Rehabilitering i hemmet innebär att du kan få råd, stöd och träning i din bostad och i din närmiljö för att kunna klara vardagliga aktiviteter som är viktiga för dig.

HSR- enheten Rehab

På HSR-enheten rehab arbetar legitimerade arbetsterapeuter, legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistent. Vi utreder och bedömer ditt behov av rehabilitering och utformar insatser tillsammans med dig och övriga i teamet, för att möjliggöra ökad självständighet och livskvalitet.

Exempel på insatser kan vara träning för att återfå eller förbättra funktion efter sjukdom eller skada, hjälpmedelsförsörjning och stöd i samband med bostadsanpassning. Besök och förskrivning av hjälpmedel är avgiftsbelagt.

För att komma i kontakt med HSR-enheten rehab kontakta Servicecenter på 0225-340 00

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-10-25