Fortsätt till huvudinnehållet

Kulturskolans terminsavgifter

För kulturskolans undervisning betalar du en avgift per termin.

Enskild undervisning700 kr
Gruppundervisning550 kr
Gruppsång550 kr
Musikproduktion550 kr
Suzukiundervisning700 kr
Musikteori550 kr
Instrumenthyra
(ingen avgift första läsåret)
450 kr
Vuxenelev800 kr
Rytmik/musiklek 3-6 år550 kr

Lägre avgift och rabatter

Går du eller ditt barn på fler än en aktivitet betalar du en lägre avgift för den andra aktiviteten och har ditt barn syskon som också går på kulturskolan får du rabatt på avgiften.

Andra aktivitet400 kr
Syskonrabatt (ett syskon)-100 kr
Syskonrabatt (två eller fler syskon)-200 kr

Tänk på att

Har eleven haft fler än tre lektionstillfällen på terminen debiteras hel terminsavgift, som ej kan reduceras eller återbetalas.

Kulturskolan garanterar minst 26 lektionstillfällen på ett läsår. Elev som varit frånvarande tre lektioner i följd, utan att meddela sig, mister sin plats.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-24