Fortsätt till huvudinnehållet

Förskola

Från och med att ditt barn fyller ett år, har barnet rätt till en plats i förskolan, om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Är du arbetssökande eller föräldraledig med annat syskon kan du ansöka om plats i förskola 15 timmar per vecka.

Det är rektor för förskolan som bestämmer vilka tider som gäller för dessa 15 timmar. Annars är det vårdnadshavarnas arbetstider eller studietider som styr vilka tider barnet får vara på förskolan. Det innebär att om vårdnadshavarna är lediga så ska barnet också vara ledigt.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Allmän förskola ger alla barn rätt till gratis förskola 15 timmar i veckan, från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år.

Precis som för barnen som är 15 timmar på förskolan när vårdnadshavarna är arbetssökande eller hemma med annat syskon är det rektor som bestämmer vilka tider ditt barn får vara på förskolan.

Den allmänna förskolan har samma ledigheter som skolorna, vilket betyder att alla barn i den allmänna förskolan är lediga under höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov.

Vanliga frågor

Vid sjukskrivning har barnet rätt att behålla sin plats på förskolan eller fritidshemmet.

Du som vårdnadshavare och personalen på förskolan eller fritidshemmet kommer överens om vistelsetiden för ditt barn under din sjukskrivning.

 

Ja. Du säger upp platsen via vår e-tjänst Förskola – Ansökan, uppsägning, platserbjudande, inkomstuppgift som du också hittar under E-tjänster och blanketter.

Uppsägningstiden är 30 dagar.

Om du inte behöver platsen till ditt barn behöver du säga upp den. Uppsägningstiden är 30 dagar.

Tänk på att säga upp din plats när ditt barn slutar i förskolan för att börja i förskoleklass.

Du säger upp platsen via vår e-tjänst Förskola – Ansökan, uppsägning, platserbjudande, inkomstuppgift som du också hittar under E-tjänster och blanketter.

 

Vill du byta förskola, ansöker du till den andra förskolan via e-tjänsten Förskola – Ansökan, uppsägning, platserbjudande, inkomstuppgift

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-08