Fortsätt till huvudinnehållet

Alkohol och tobak

Handläggning av tillståndsfrågor som rör servering av alkohol och försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel sköts av ATL-kontoret i Falun.

ATL-kontoret tillhör den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, som är ett samarbete mellan sju dalakommuner. De sju kommunerna är Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Syftet med samarbetet är att erbjuda hög kompetens och bra service.

För att servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha serveringstillstånd, som du ansöker om hos ATL-kontoret . Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som säljs till självkostnadspris, ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket eller en enskild person. Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått sitt tillstånd beviljat och för den lokal som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas till annan lokal, upphör också tillståndet att gälla.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på den som söker tillstånd för alkoholservering. Du måste anses lämplig för att ha hand om servering av alkohol. Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa kunskaper i alkohollagen i ett kunskapsprov.

Du som sökande är ansvarig för att visa din lämplighet, dels genom att lämna in alla uppgifter som begärs, dels genom att all inlämnad fakta stämmer. ATL-kontoret gör en prövning av personlig lämplighet på den eller de personer som har betydande inflytande i rörelsen, till exempel en ekonomisk intressent, aktieägare eller platschef. Om det finns uppgifter som gör dig olämplig går dessa normalt inte att rätta till under tiden som du ansöker.

Du som ska sälja eller servera folköl i Hedemora kommun måste anmäla det till ATL-kontoret innan du börjar sälja eller servera.

Du måste ansöka om tillstånd hos ATL-kontoret både för tillfällig tobaksförsäljning och försäljning som ska gälla tillsvidare. Det gäller både för dig som vill sälja tobak till konsumenter (detaljhandel) och för dig som vill sälja tobak till andra företag (partihandel). Med tobak menas alla produkter som innehåller tobak, exempelvis cigaretter, cigariller, cigarrer, piptobak, snus och tuggtobak. Du ska även ansöka om tillstånd för att sälja tobak över internet och då görs i sådana fall ansökan till kommunen där företaget har sitt säte.

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla det till ATL-kontoret .

Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska som innehåller nikotin. Du ska anmäla försäljningen av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare innan du börjar din försäljning.

När du börjat sälja e-cigaretter, e-vätskor och påfyllningsbehållare måste du ha koll på:

  • Att produkterna är korrekt märkta (varningstext).
  • Att produkterna har informationsblad och innehållsförteckning på svenska.
  • Att produkterna är anmälda till Folkhälsomyndigheten. På deras hemsida kan du läsa om vilka produkter som är aktuella på den svenska marknaden idag.
  • Att du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen för att sälja akut giftiga e-vätskor och e-cigaretter som innehåller sådana vätskor.

Du som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter måste först anmäla det till ATL-kontoret innan du börjar sälja.

Med tobaksfria nikotinprodukter menas en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion (exempelvis vitt snus).

När du har börjat sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du ha koll på:

  • Att produkterna är korrekt märkta (varningstext).
  • Att produkterna har korrekt innehållsdeklaration.
  • Att du har en skylt eller dekal i butiken som innehåller information om förbudet mot att sälja tobaksfria nikotinprodukter till en person som inte fyllt 18 år.
  • Att du har egenkontrollprogrammet på plats i butiken och använder det i verksamheten.

Du som ska sälja receptfria läkemedel ska anmäla din försäljning till Läkemedelsverket. Du som säljer receptfria läkemedel måste hålla koll på flera olika försäljningsregler. Du kan läsa mer och anmäla din försäljning på Läkemedelsverkets hemsida.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-01-02