Fortsätt till huvudinnehållet

PRAO och tillarbetslivet.nu

Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande val av utbildning och yrke och öka deras valkompetens. De ska helt enkelt bli bättre rustade för att kunna göra ett väl underbyggt val, primärt till gymnasiet.

Du som företagare/arbetsplats är av avgörande betydelse för att ge eleverna en bild av arbetslivet och hur det kan vara på ett jobb.

För att det ska fungera bra för alla inblandade har vi nu satsat på e-tjänsten tillarbetslivet.nu som kommer att underlätta kontakten mellan elev, företag, skola och handledare. Allt är samlat på ett ställe och alla kontakter sköts genom tjänsten.

Här registrerar du ditt företag/arbetsplats och lägger in när du kan ta emot elever och hur många du kan ta emot, du gör riskbedömningar, registrerar handledare, fyller i praktikkort, hanterar närvaro och sköter kontakten med skolan samt lämnar in rapport efter praktikperioden.

Eleven väljer den arbetsplats som verkar intressant alternativt delar läraren ut platser.

Här hittar du: instruktioner för registrering av prao-plats

Här hittar du: tillarbetslivet.nu

Vill du veta mer?

Jenny Lundquist
Samordnare skola – arbetsliv

072 – 084 95 39
jenny.lundquist@hedemora.se

Praktisk arbetslivsorientering PRAO är obligatoriskt (2018) och ska erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan.

Läs mer: Prao – Skolverket

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-01