Fortsätt till huvudinnehållet

Detaljplan, förhandsbesked eller bygglov?

Vad är en detaljplan?

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Du kan också ta del av detaljplaner som är under arbete, se i vilken fas de är och hur du gör om du vill påverka ett detaljplanearbete.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är Vad är en detaljplan – PBL kunskapsbanken – Boverket

Om detaljplan inte krävs kan lämpligheten prövas direkt genom förhandsbesked eller bygglov. Detta gäller oftast enstaka byggnader utanför sammanhållen bebyggelse.

Hur ansöker jag om förhandsbesked eller bygglov?

Enklast är om du använder vår e-tjänst Tjänster – Hedemora kommun

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bygglov Hur får jag bygglov?

Du kan höra av dig till kommunens servicecenter om du vill söka via blankett istället för via e-tjänsten.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-24