Fortsätt till huvudinnehållet

Detaljplan för del av Stjärnsund 3:2, Björknäbba

Ett förslag till ny detaljplan ska arbetas fram för del av fastigheten Stjärnsund 3:2. Området omfattas idag av detaljplan G12, Fritidsområde Björknäbba.

Kommunstyrelsens strategiutskott gav den 29 maj 2023 positivt planbesked till att upprätta ny detaljplan för området.

Syftet med detaljplan

Syftet med detaljplanen är att skapa ett bättre nyttjande av marken i området, möjliggöra uppförande av attraktiva fastigheter för permanentboende i ett sjönära läge och bidra till Stjärnsunds befolkningsutveckling.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-06-08