Fortsätt till huvudinnehållet

Ny detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32

Ett förslag till detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32 har antagits av kommunfullmäktige. Planen vann laga kraft 2022-12-13.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexibel markanvändning som möjliggör fortsatt utveckling av området för framtiden.

Fastighetsägaren till Vikmanshyttan 3:13 och 3:32 inkom den 10 juni 2021 med en begäran om planbesked. Fastigheterna ligger söder om Vikmanshyttans centrum inom området för Herrgården, brukskontoret och byn. Den totala ytan som förslaget och ansökan om planbesked omfattas av, uppgår till cirka 7000m².

Dessa byggnader används i dag av CTEK AB. Fastigheterna ska nu avyttras och för att förbättra fastigheternas användningsmöjligheter då de i dagsläget ligger inom detaljplan för industri fattades beslut om att en ny plan skulle upprättas för att tillåta bostäder, verksamheter, kontor och tillfällig vistelse.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-03-22