Fortsätt till huvudinnehållet

Plats i skola och på fritidshem

Om du vill byta skola till ditt barn eller om barnet ska flytta till Hedemora ska du använda vår e-tjänst för skolplacering i förskoleklass eller grundskola.

Plats i grundskola

  • Om det är fler som söker till skolan än det finns platser, så kommer kommunen att välja ut de som får plats.
  • Om ni är två vårdnadshavare till barnet måste båda godkänna ansökan om skolplacering för att den ska vara giltig.
  • Vill ni ansöka till en friskola, eller en skola i någon annan kommun än Hedemora, ska ni kontakta den skolan direkt.

Läs mer i Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och vid grundskola.

 

Om inget val görs

Om barnet är skrivet i Hedemora kommun och vårdnadshavarna inte gör något val kommer barnet att bli placerad på en skola som ligger nära hemmet.

Skyddad adress

Om du och din familj har skyddad adress och har ett beslut om sekretessmarkering kan ni inte göra en ansökan via e-tjänsten. Besök i stället kommunens servicecenter där du kan få en blankett att fylla i.

Utskrivning ur skolan

Om ni ska flytta till en annan kommun meddelar ni rektorsexpeditionen på ert barns skola.

Söka skola i en annan kommun än Hedemora

Om du vill söka plats på en skola i en annan kommun än Hedemora så följer du den kommunens sätt att ansöka.

Söka plats på friskola

Om du önskar plats på någon av de fristående grundskolorna kontaktar du dem direkt utifrån informationen på deras webbplats. Information om de fristående grundskolornas webbplatser.

Plats i fritidshem

Fritidshem finns på alla kommunens grundskolor. Fritidshem är till för dig som behöver skolbarnomsorg före och/eller efter skoltiden för ditt barn när du arbetar eller studerar.

Plats i fritidshem erbjuds från och med förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Ni som vårdnadshavare ansöker om plats i fritidshem till ert barn och svarar sedan på platserbjudandet i vår e-tjänst. Det är också i denna e-tjänst som ni fyller i inkomster för de vuxna i hushållet, så att vi kan beräkna avgiften för ert barns plats.

E-tjänst för ansökan till fritidshem, uppsägning av plats, svara på platserbjudande och lämna inkomstuppgift

Det är ansvarig myndighet som ansöker om plats i fritidshem för familjehemsplacerade barn.

Blankett för ansökan om plats i fritidshem för familjehemsplacerade barn

Om du bara behöver ha en plats på fritidshem för ditt barn under lov och studiedagar finns möjlighet till en kontraktsplats. Kontraktsplatserna är uppdelade i två perioder per läsår och avgiften för en kontraktsperiod är samma som en månadsavgift för fritidshemsplats.

Ansökan lämnas inför varje ny kontraktsperiod som är:

1 oktober – 30 april

1 maj – 30 september

Blankett för lovtillsyn/kontraktsplats inom skolbarnomsorgen

Uppsägning av fritidshemsplats

  • Vid uppsägning av fritidshemsplats gäller 30 dagars uppsägningstid.
  • Har man sagt upp sin plats och får en ny plats inom 3 månader betalar man även avgift under uppehållet.

Vanliga frågor

Ni gör en ansökan via vår e-tjänst: Skolplacering i förskoleklass eller grundskola – ansökan.

Ja. Då ansöker du om skolplacering för ditt barn i den kommun som skolan ligger i.

Om du vill ansöka om en skolplacering för ditt barn på en fristående skola, kontaktar du den skolan direkt.

Varje skola berättar hur man ansöker om plats på just den skolan.

Vid sjukskrivning har barnet rätt att vistas i förskola eller fritidshem.

Du som vårdnadshavare och personalen på förskolan eller fritidshemmet kommer överens om vistelsetiden för ditt barn.

 

Kommunen kommer i så fall att ge barnet en plats på en skola nära hemmet.

Observera att en skola nära hemmet inte nödvändigtvis innebär skolan närmast hemmet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-02-20