Fortsätt till huvudinnehållet

Plats i skola och på fritidshem

Om ni ska flytta hit eller bor i närheten av Hedemora och vill att ditt barn ska gå i någon av Hedemoras kommunala skolor, eller om du vill byta skola för ditt barn ska du använda vår e-tjänst för skolplacering i förskoleklass eller grundskola.

Plats i grundskola

  • Om det är fler som söker till skolan än det finns platser, så kommer kommunen att välja ut de som får plats.
  • Om ni är två vårdnadshavare till barnet måste båda godkänna ansökan om skolplacering för att den ska vara giltig.
  • Vill ni ansöka till en friskola, eller en skola i någon annan kommun än Hedemora, ska ni kontakta den skolan direkt.

Läs mer i Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och vid grundskola.

 

Om inget val görs

Om barnet är skrivet i Hedemora kommun och vårdnadshavarna inte gör något val kommer barnet att bli placerad på en skola som ligger nära hemmet.

Skyddad adress

Om du och din familj har skyddad adress och har ett beslut om sekretessmarkering kan ni inte göra en ansökan via e-tjänsten. Besök i stället kommunens servicecenter där du kan få en blankett att fylla i.

Utskrivning ur skolan

Om ni ska flytta till en annan kommun meddelar ni rektorsexpeditionen på ert barns skola.

Söka skola i en annan kommun än Hedemora

Om du vill söka plats på en skola i en annan kommun än Hedemora så följer du den kommunens sätt att ansöka.

Söka plats på friskola

Om du önskar plats på någon av de fristående grundskolorna kontaktar du dem direkt utifrån informationen på deras webbplats. Information om de fristående grundskolornas webbplatser.

Plats på fritidshem

Fritidshem finns på alla kommunens grundskolor. Fritidshem är till för dig som behöver skolbarnomsorg före och/eller efter skoltiden för ditt barn när du arbetar eller studerar.

Plats på fritidshem erbjuds från och med förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Ni som vårdnadshavare ansöker om plats på fritidshem till ert barn och svarar sedan på platserbjudandet i vår e-tjänst. Det är också i denna e-tjänst som ni fyller i inkomster för de vuxna i hushållet, så att vi kan beräkna avgiften för ert barns plats.

E-tjänst för ansökan till fritidshem, uppsägning av plats, svara på platserbjudande och lämna inkomstuppgift

Det är ansvarig myndighet som ansöker om plats på fritidshem för familjehemsplacerade barn.

Blankett för ansökan om plats på fritidshem för familjehemsplacerade barn

Om du bara behöver ha en plats på fritidshem för ditt barn under lov och studiedagar finns möjlighet till en kontraktsplats. Kontraktsplatserna är uppdelade i två perioder per läsår och avgiften för en kontraktsperiod är samma som en månadsavgift för fritidshemsplats.

Ansökan lämnas inför varje ny kontraktsperiod som är:

1 oktober – 30 april

1 maj – 30 september

E-tjänst för ansökan om kontraktsplats i fritidshem vid behov av lovtillsyn

Om du inte behöver din plats

  • Om du inte behöver fritidshemsplatsen till ditt barn behöver du säga upp den.
  • Uppsägningstiden är 30 dagar.
  • Har du plats på fritidshem men inte använt den under två månader så skrivs ditt barn ut från fritidshemmet. Vid sommarledighet eller om barnet är sjukt en längre tid får man ha kvar sin plats.
  • Har man sagt upp sin plats och får en ny plats inom tre månader betalar man även avgift under uppehållet.

Vanliga frågor

Ni gör en ansökan via vår e-tjänst: Skolplacering i förskoleklass eller grundskola – ansökan.

Ja. Då ansöker du om skolplacering för ditt barn i den kommun som skolan ligger i.

Om du vill ansöka om en skolplacering för ditt barn på en fristående skola, kontaktar du den skolan direkt.

Varje skola berättar hur man ansöker om plats på just den skolan.

Vid sjukskrivning har barnet rätt att behålla sin plats på förskolan eller fritidshemmet.

Du som vårdnadshavare och personalen på förskolan eller fritidshemmet kommer överens om vistelsetiden för ditt barn under din sjukskrivning.

 

Kommunen kommer i så fall att ge barnet en plats på en skola nära hemmet.

Observera att en skola nära hemmet inte nödvändigtvis innebär skolan närmast hemmet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-10-30