Fortsätt till huvudinnehållet

Hedemora kommuns anslagstavla

På Hedemora kommuns officiella anslagstavla publicerar vi protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder, samt kungörelser och underrättelser om granskning.

Protokollen läggs ut när de är justerade, oftast sker det en till två dagar efter sammanträdet.

Överklaga beslut

De beslut som fattats går att överklaga under anslagstiden som är angiven för varje protokoll.
Läs mer om att överklaga beslut

Justerade protokoll från politiska sammanträden 2023Anslagstid
Omsorgsnämndens myndighetsutskott 7 mars 9 mars – 1 april
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 8 mars 9 mars – 1 april
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 8 mars 10 mars – 3 april
Kommunfullmäktiges valberedning 8 mars 9 mars – 31 mars
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 7 mars 10 mars – 1 april
Kommunstyrelsen 14 mars 2023 15 mars – 6 april
Kommunstyrelsens strategiutskott 20 mars 21 mars – 12 april
Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 mars 22 mars – 13 april
Västmanland-Dalarna lönenämnd 24 februari 21 mars – 11 april
Bildningsnämndens arbetsutskott 20 mars 22 mars – 13 april
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 20 mars 22 mars – 13 april
Omsorgsnämnden 22 mars 22 mars – 13 april
Omsorgsnämndens myndighetsutskott 30 mars 30 mars – 21 april
Kommunfullmäktige 28 mars 2023 31 mars – 22 april


Kungörelser

Kommunfullmäktige 28 mars
Kompletteringar till kommunfullmäktige den 28 mars:
Ärende 6 Svar från bildningsnämndens ordförande på Madeleine Grays (KD) interpellation om barnomsorg vid skiftarbete
Ärende 7 Svar från bildningsnämndens ordförande på fråga från Lillemor Gunnarsson (C) om antalet idrottstimmar i grundskolan
Ärende 8 Svar från bildningsnämndens ordförande på fråga Lillemor Gunnarsson (C) om aktivt skolval
Ärende 17 Skrivelse samt förslag till vänortsavtal mellan Hedemora och Bauska
Ärende 20 b Anmälan av motion från Daniel Kåks (V) om koldioxidbudget
Ärende 21 h Fråga från Marit Andersson (SD) om vad som är planen med lokal och framtid för bowlingen i Hedemora
Ärende 21 i Fråga från Marit Andersson (SD) om var Moderaterna i Hedemora anser om vindkraft
Ärende 21 j Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) angående förfrågan om lokal till museum för Alvar Aalto designade föremål

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-03-31