Fortsätt till huvudinnehållet

Hedemora kommuns anslagstavla

På Hedemora kommuns officiella anslagstavla publicerar vi protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder, samt kungörelser och underrättelser om granskning.

Protokollen läggs ut när de är justerade, oftast sker det en till två dagar efter sammanträdet.

Överklaga beslut

De beslut som fattats går att överklaga under anslagstiden som är angiven för varje protokoll.
Läs mer om att överklaga beslut

Justerade protokoll från politiska sammanträden 2023Anslagstid
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 augusti 2023 30 augusti – 21 september
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 28 augusti 2023 30 augusti – 21 september
Omsorgsnämnden den 30 augusti 2023 31 augusti – 22 september
Omsorgsnämndens myndighetsutskott Extra den 4 september 2023 4 september – 26 september
Kommunstyrelsen den 5 september 2023 6 september – 28 september
Bildningsnämnden den 11 september 2023 12 september – 4 oktober
Omsorgsnämndens myndighetsutskott den 12 september 2023 12 september – 4 oktober
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13 september 2023 14 september – 6 oktober
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 13 september 2023 14 september – 6 oktober
Omsorgsnämndens myndighetsutskott Extra den 19 september 2023 19 september – 11 oktober
Gemensamma nämnden för ATL den 12 september 2023 21 september – 12 oktober
Kommunfullmäktige den 19 september 202322 september – 14 oktober

Kungörelser

Kungörelser till kommunfullmäktige:
Kungörelse till kommunfullmäktige den 19 september 2023
Kompletteringar till kommunfullmäktige
Ärende 5 Svar på interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M)
Ärende 18 b Anmälan av motion från Lillemor Gunnarsson (C) om att Hedemora kommun ska utöka antalet korttidsplatser
Ärende 18 c Anmälan av motion från Lillemor Gunnarsson (C) om att Hedemora kommun ska ta fram en äldreomsorgsplan
Ärende 18 d Anmälan av motion från Lillemor Gunnarsson (C) om återvinning i Ingvallsbenning
Ärende 18 e Anmälan av motion från Marit Andersson (SD) och Ronnie Sundqvist (KD) om att utreda möjlig framtida etablering av SMR i kommunen
Ärende 19 a Interpellation från Marit Andersson (SD) om öppenhet och tillgänglighet i förvaltningen
Ärende 19 b Fråga från Marit Andersson (SD) om varför Kristdemokraterna inte får en insynsplats i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ärende 19 c Fråga från Marit Andersson (SD) om omsorgsnämndens prognosticerade underskott 2023
Kungörelser om samråd:

Kungörelse Underättelse om granskning – Kretsloppsplan(avfallsplan) Hedemora kommun
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-21