Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Hedemora kommuns anslagstavla

På Hedemora kommuns officiella anslagstavla publicerar vi protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder, samt kungörelser och underrättelser om granskning.

Protokollen läggs ut när de är justerade, oftast sker det en till två dagar efter sammanträdet.

Överklaga beslut

De beslut som fattats går att överklaga under anslagstiden som är angiven för varje protokoll.
Läs mer om att överklaga beslut

Justerade protokoll från politiska sammanträden 2022Anslagstid
Kommunstyrelsen 8 november 9 november – 1 december
Omsorgsnämndens myndighetsutskott 8 november 9 november – 1 december
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 9 november 10 november – 2 december
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 9 november 10 november – 2 december
Kommunstyrelsens strategiutskott 14 november 15 november – 7 december
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 8 november 16 november – 7 december
Omsorgsnämndens myndighetsutskott 17 november extra 17 november – 9 december
Bildningsnämndens arbetsutskott 21 november 23 november – 15 december
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 21 november 23 november – 15 december
Kommunfullmäktige 22 november25 november – 17 december
Kommunstyrelsens arbetsutskott (Extra) 24 november24 november – 16 december


Kungörelser och kompletteringar

Kungörelse om kommunfullmäktige 22 november 2022
Komplettering till kommunfullmäktige 22 november 2022 – Ärende 12, anmälan om motion.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-25