Fortsätt till huvudinnehållet

Hedemora kommuns anslagstavla

På Hedemora kommuns officiella anslagstavla publicerar vi protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder, samt kungörelser och underrättelser om granskning.

Protokollen läggs ut när de är justerade, oftast sker det en till två dagar efter sammanträdet.

Överklaga beslut

De beslut som fattats går att överklaga under anslagstiden som är angiven för varje protokoll.
Läs mer om att överklaga beslut

Justerade protokoll från politiska sammanträdenAnslagstid
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 19 mars 2024 26 mars – 17 april
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 8 april 2024 8 april – 30 april
Bildningsnämndens arbetsutskott den 8 april 2024 8 april – 30 april
Omsorgsnämndens myndighetsutskott den 9 april 2024 10 april – 2 maj
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 10 april 2024 10 april – 2 maj
Kommunfullmäktige den 9 april 2024 12 april – 4 maj
Gemensamma nämnden ATL den 9 april 2024 15 april – 6 maj
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2024 16 april – 7 maj
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2024 17 april – 9 maj

Kungörelser

Kungörelser till kommunfullmäktige:
Kungörelser om samråd:
Kungörelser till antagande:
Kungörelser om upphävande av beslut:
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-16