Fortsätt till huvudinnehållet

Vad gör servicecenter?

Vi är vägen in och svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Du kan få vägledning och svar på dina frågor samt hjälp till rätt kontakt.

Servicecenter tar emot inkommande samtal, mejl och besök i kommunhusets reception. Det bemannas av kommunvägledare som besvarar frågor direkt och hjälper kommuninvånaren och besökare.

Servicecenter är kontaktvägen in till Hedemora kommun.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Hedemora kommun, oavsett vilken fråga det gäller.

Servicecenter ska bidra till att kommuninvånaren känner tillit och upplever ett  positivt bemötande i sin kontakt med oss.

Du kan ringa, skriva till oss eller besöka Medborgarservice. Servicecenter kommer sedan att svara dig eller skicka ditt ärende vidare till rätt enhet.

Kontakta kommunen

Du kontaktar servicecenter så hjälper vi dig att komma rätt. Om ditt ärende kräver en specifik handläggare så ser vi till att ni får kontakt med varandra. Många gånger kan också servicecenter hjälpa dig direkt vid första kon­takten, naturligtvis beroende på vad ärendet gäller.

Ja, det kan du. Servicecenter i kommunhuset tar emot dig som vill besöka oss.

Läs mer: Kontakta kommunen

Vi har valt att endast visa de kontakt­uppgifter där vi kan garantera att någon svarar eller kan ta emot dig. Det innebär att vi i de flesta fall endast visar upp kommunens huvud­telefon­nummer, mailadress och besöksadress. Detta efter­som våra handläggare många gånger inte är på plats då de utför sina arbets­uppgifter ute på hembesök, i våra klassrum eller ute på våra gator och parker.

Därför tar du först kontakt med servicecenter som hjälper dig att komma rätt. Du kan ringa, besöka eller skriva till oss, så hjälper vi till att antingen lösa ditt ärende eller sätta dig i kontakt med rätt enhet eller person.

Läs mer: Kontakta kommunen

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-10